KITM Vårmöte i Göteborg, 30-31 maj 2018

 • Härmed inbjudes alla intresserade till Vårmötet i Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin som går av stapeln i ett vårfint Göteborg, 30-31 maj.

  Vi har ett fullspäckat schema med intressanta föreläsningar inom både transfusionsmedicin och klinisk immunologi, och vilka är riktade till alla personalkategorier. Speciellt kan nämnas vår Claes Högmanföreläsning av Astrid Nørgaard kring Patient Blood Managment.

  ST-läkarna har särskilt program tisdagen den 29 maj, och det är vår förhoppning att de stannar under hela mötet!

 • Presentation av abstrakt

  Det finns tid i schemat för korta presentationer av abstrakt i vilka ni kan dela med er av nyheter eller preliminära fynd. Skicka dessa till Jan Holgersson (jan.holgersson@vgregion.se) senast fredagen den 18/5 så försöker vi få in så många som möjligt under torsdagen.

 • Möteslokal

  Mötet hålls på Lindholmens Konferenscentrum, Lindholmspiren 5. Ingång Lindholmens Science Park. Man tar sig dit med Buss 16, El-bussen 55 mfl. Det går även att ta kostnadsfri färja över älven från Stenpiren.

 • Kongressavgift

  Kongressavgiften är 3 000:- kr och inkluderar Vårmötet med lunch och fika båda dagarna samt onsdagskvällens mötesmiddag.

  Inbetalning till:
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Bankgiro 305-5159
  Ansvar 52410 aktivitet 1165
  Organisationsnummer 232100-0131

 • ST-kurs
  KITM vårmötet 29 maj

  Under halvdagskurs i Uppsala augusti 2017 framfördes förslag på att vid vårmötet i Göteborg hålla en halvdagskurs för ST-läkare med fokus på terapier med biologiska läkemedel.

  ATMP – advanced tissue medical products, mm
  Delmål C12

  Lokal: Utbildningsenheten Guldhedsgatan

  Halvdag 13:00 – 16:45

  Anmälan till Clas Malmeström
  clas.malmestrom@neuro.gu.se

Tisdag 29 maj (ST-kurs)

13:00 – 13:30Introduktion AntikroppsterapierClas Malmeström
13:35 – 14:30Antikroppsterapier:
Generella principer monoklonaler
Systemiskt autoimmunitet (-Neuro)
Anti-CD20
Anti-TNFalfa
Anti-IL6
Anti-CD52
Anti-CD25
Rille Pullerits
Kaffe
14:45 – 15:45Terapeutiska vaccinationer:
Autologa / Allogena
Alex Karlsson-Parra
15:45- 16:45Cellterapier:
Virusspecifika T-celler
CarT-celler – Kymriah™ (CTL019)
Mats Bemark

Onsdag 30 maj

10.00 – 12.00Årsmöte Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM)
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 13.15Välkommen och introduktion av Claes Högman föreläsareJan Holgersson
13.15 – 14.00Claes Högman föreläsningenAstrid Nørgaard
14.00 – 14.30Automatiserad blodkomponentframställningLena Lyxe
14.30 – 15.00Kaffe
15.00 – 15.30Immunologisk diagnostik vid reumatisk sjukdomRille Pullerits
15.30 – 16.00Trombocytfunktion och kvalitetsmarkörer för trombocytberedningarCamilla Hesse
16.00 – 16.30Immunologisk diagnostik vid neurologisk sjukdomClas Malmeström
16.30 – 17.00Immunterapi vid malignt melanom – Från klinik till labb och tillbakaHenrik Jespersen

Middag

19.00Middag på
Hamnkrogen Liseberg

Torsdag 31 maj

08.30 – 09.00Den stora katastrofövningen på SahlgrenskaEva-Corina Caragounis
09.00 – 09.30Transfusion medicine in dogs and catsBert-Jan Reezigt
09.30 – 10.00Den Nationella Svenska NavelsträngsblodbankenSofia Frändberg
10.00 – 10.30Kaffe
10.30 – 10.45Abstrakt:
Varför slutar unga män ge blod?
Maria Matl, Karolinska
10.45 – 11.00Abstrakt:
Patientegna ögondroppar – samarbete mellan kliniker för ny behandling
Anna Persson, SU
11.00 – 11.15Abstrakt:
Kvalitetskontroll av blodkomponenter för transfusion: mätning av faktor VIII i plasma
Lisa Kylbring, SU
11.15 – 11.30Abstrakt:
Humana B celler – nya funktioner och fenotyper
Mats Bemark, SU
11.30 – 11.45Abstrakt:
Upphandling – LOU en introduktion
Sara Lindborg, koncerninköp, VGR
11.45 – 12.00Frågor och diskussionAlla
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 13.30Hepatit E virusHelene Norder
13.30 – 14.00Från odlade broskceller till ATMP vid behandling av ledbroskskadorAnders Lindahl
14.00 – 14.30UterustransplantationMats Brännström
14.30 – 15.00Rekonditionering av lungor och hjärtaGöran Dellgren
15.00Avslut och kaffe