Handbok för blodverksamhet

 • 2020-05-19

  Vi är glada att lansera Handbok för blodverksamhet på Transfusion.se

  Här återfinns gällande texter i fem huvudområden samt i några gemensamma områden. Två huvudområden är helt genomarbetade i enlighet med moderniseringsplanen. Två områden innehåller gällande kapitel, majoriteten i pdf-filer. Ett nytt område är under utveckling. De generella områdena är delvis genomarbetade, delvis i pdf-format.

  Handboksgruppen står för innehållet och hemsidan tas omhand av Haus, samma byrå som tar hand om Geblod.nu.

  Transfusion.se kommer att fungera i alla moderna webbläsare som Chrome, Edge, Firefox och Safari. Internet Explorer, som Microsoft slutade uppdatera för flera år sedan, stöds endast i version 11.

  Transfusion.se fungerar också på mobil och surfplattor.

  Det går att ladda ner en off-line kopia av Handbok för blodverksamhet. Denna kopia ska endast användas vid tillfällen då nätverket inte fungerar. Det är viktigt att det finns en rutin för att kunna göra en nedladdning och uppackning av zip-filen som innehåller hela Handboken.

  Informationen om och från Handboksgruppen flyttar från KITM till SweBA. Sådan information är: remisser, mötesanteckningar mm.

  Webbadressen Transfusion.se köptes 2015 av Mohammad R. Abedi, då med tanke på ett fördjupat samarbete inom Uppsala-Örebro-regionen. Tillsammans med Jan Säfwenberg moderniserade Mohammad innehåll och formgivning av texten Hemovigilans. Tillsammans med Catarina Andersson, Lene Gustafsson, Jill Storry och Agneta Wikman moderniserades innehåll och formgivning av texten Erytrocytantikroppsutredning. Dessa insatser har påtagligt underlättat arbetet med Handbok för blodverksamhet som nu lanseras på Transfusion.se.

  Allmänna synpunkter eller frågor runt Handboken tas emot av Rut Norda (rut.norda@akademiska.se), tf medicinsk redaktör. Alla frågor som rör innehållet i de olika områdena besvaras av huvudförfattarna.

  För kontaktuppgifter, se här på Transfusion.se alternativt härSweBA.se.

  Tekniska spörsmål eller problem hanteras av Haus på support@haus.se.