• Anmälan till kurs:

    Erytrocyt- och trombocytimmunologi: Från serologi till molekylärbiologi

    4-8 november 2019, Lund