Välkommen till Vårmöte KITM
1-2 juni, Umeå Folkets Hus

Mötet börjar onsdag 1 juni kl 09.30 och avslutas torsdag 2 juni ca kl 15. Därefter blir det ett extra årsmöte för sammanslagning av Svensk Klinisk Immunologisk Förening, Svensk Förening för Transfusionsmedicin och Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin.

Clas Högman-föreläsare:

Professor Ellen van der Schoot, Amsterdam

Programmet kommer bl a att innehålla föreläsningar om koagulation, stamcellstransplantation, SCANDAT, celiaki, reumatoid artrit och neutrofilfunktion.

Program med exakta tider kommer senare.

På kvällen 1 juni blir det middag och visning av det världsberömda Guitars-museet.

Abstracts för posterpresentationer välkomnas.

Några av abstractförfattarna får även möjlighet att presentera sitt arbete muntligt. Posterskärmarna är 1,80 m höga och 1,20 m breda.

Intyg för ST-läkare för vissa föreläsningar kommer att utfärdas, mer information om detta kommer när programmet fastställts.

Online registrering >>>

Sista dag för anmälan till mötet: 2016-05-16

Sista dag för anmälan av abstracts: 2016-05-16
Abstracts skickas till catharina.eriksson@vll.se

För frågor kring mötet kontakta catharina.eriksson@vll.se eller birgitta.nilsson.sojka@vll.se

  • PROGRAM

ONSDAG 1 JUNI
09.00Registrering, kaffe
09.30 – 10.00 Årsmöte: Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM)
10.00 – 12.00Årsmöte: Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM)
12.00-13.00Lunch och möjlighet att besöka utställningen och posters
13.00 – 13.05Vårmötet öppnasDr Ewa Lassén, Umeå
13.05 – 13.10Introduction:
Claes Högman Honorary Lecturer 2016
Ass prof Jill Storry, Lund, vice ordförande i SFTM
13.10 – 14.00*Claes Högman Honorary Lecture:
Alloantibodies against blood cell antigen
Prof Ellen van der Schoot, Professor, Amsterdam
14.00 – 14.30*Autoantibodies and inflammatory markers precede onset of rheumatoid arthritisProf Solbritt Rantapäää Dahlqvist, Umeå
14.30 – 15.00Kaffe och möjlighet att besöka utställningen och posters
15.00 – 15.30Immunomodulation in rheumatoid arthrit patients after anti-TNF-alpha treatment: focus on the melanocortin systemAss prof Grete Neumann-Andersen, Aalborg
15.30 – 16.00*Calprotectin in infection and inflammationAss prof Constantin Urban, Umeå
16.00 – 16.30*Screening for celiac diseaseAss prof Olof Sandström, Umeå
16.30 – 17.00Mesenchymal stem cell therapies – great opportunities and wishful thinkingProf Mikael Wiberg, Umeå
17.00 – 17.45Årsmöte: Svensk Klinisk Immunologisk Förening (SKI)
18.30Guitar – the Museum
Mingel, guidad rundvandring och middag
*) Intyg till ST-läkare för del av delmål i målbeskrivningen
TORSDAG 2 JUNI
08.30 – 09.15* Molecular blood group typingProf Ellen van der Schoot, Amsterdam
09.15 – 10.00Presentationer från utvalda abstracts
10.00 – 10.30Kaffe och möjlighet att besöka utställningen och posters
10.30 – 10.50Interaktionen mellan lagrade erytrocyter och immunceller efter transfusionPhD Andreas Hult, Umeå
10.50 – 11.30Nya resultat från SCANDAT-databasenAss prof Gustaf Edgren, Stockholm
11.30 – 11.45Blodövervakning i Sverige (BIS)PhD Miodrag Palfi, Linköping
11.45 – 13.00Lunch och möjlighet att besöka utställningen och posters
13.00 – 13.45*Hur hematologen nyttjar blodprodukter – en serie patientfallAss prof Jonas Wallvik, Sundsvall
13.45 – 14.30*Autolog transplantation i går, i dag, i morgonDr Cecilia Isaksson, Umeå
14.30 – 14.50Standardiserad intervention minskar risken för elektrolytförändringar vid perifer stamcellsskördSsk Lars Skagerlind och PhD Fredrik Toss, Umeå
14.50 – 14.55Vårmötet avslutasDr Ewa Lassén, Umeå
14.55 – 15.15Kaffe
*) Intyg till ST-läkare för del av delmål i målbeskrivningen