Styrelse | Svensk Förening för Transfusionsmedicin

 

Sofia Nyström
Ordförande
Linköping
010-1033299

Jill Storry
Vice ordförande
Lund
072-5320216

Mohammad R. Abedi
Sekreterare
Uppsala
073-0808070

Barbro Persson
Kassaförvaltare
Uppsala
073-6171802

 

 Emma Watz
Ledamot
Stockholm
070-4840246

 Sofia Frändberg
Ledamot
Göteborg
073-6601760

Norbert Lubenow
Suppleant
Uppsala
076-7201098

Mirjam Hägglöf Erixon
Suppleant
Umeå

 • Revisorer

  • Folke Knutsson
  • Fredrik Boström
  • Birgitta Nilsson Sojka (suppleant)
 • Valbredning

  • Bengt Ekermo (sammankallande)
  • Agneta Wikman
  • Kerstin Elvin