Protokoll styrelsemöte 2019-01-25

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, fredagen den 25 januari 2019, kl 09.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Linda Björkman (LB), ledamot

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Per Marits (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

 1. Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Sofia N utsågs till mötessekreterare och ordf och Linda B till justeringspersoner.
 2. Genomgång av protokoll från senast föregående möte 2018-12-18.
 3. Ekonomisk rapport. Ansökan om skattebefrielse för föreningen är beviljad av skatteverket.
 4. Inga aktuella remisser för föreningen att besvara. Information om remissen om föreskrifter om nationell högspecialiserad vård D-nr 4.1-15563/2018.
 5. Ingen information om nya medlemsansökningar har kommit till ordförandes kännedom.
 6. Medlemsförteckning och kontaktuppgifter till föreningens medlemmar. Ordf har sammanställd lista över medlemmar med e-postadresser. Lista kommer att skickas till styrelsens medlemmar som uppmanas, om möjligt, att komplettera saknade e- postadresser.

  SLF publicerar i dagarna sitt nya medlemsregister. På sikt ska det vara möjligt att samla föreningens alla medlemmar i detta register, även om de som inte är medlemmar i SLF.

 7. SLF bjuder in till utbildning för delföreningarnas styrelseledamöter tisdag 2 april i Stockholm. Närvarande styrelsemedlemmar föreslår att ordf och kassaförvaltare går denna utbildning.
 8. Ny hemsida för KITM. Ordf arbetar tillsammans med Mohammad Abedi för att flytta föreningen till SLF:s plattform. Förfrågan kommer att skickas ut till styrelsemedlemmar för att efterfråga eventuella synpunkter på hemsidans innehåll.
 1. Plasmaförsörjningen i Sverige. Nationell försörjningsplan för plasma saknas. En ökad efterfrågan på IgG-koncentrat gör att vi står inför en bristsituation vad gäller dessa läkemedel som framställs ur plasma. Styrelsen avvaktar rapport från möte om plasmaförsörjningen i Europa i slutet av januari, där Rut Norda deltar.
 2. KITM har i samråd med Martin L Olsson skickat in till ISBT ett ́letter of interest ́ för att anordna ISBT möte resp. regionala ISBT möte 2022/23.
 3. Diskussion kring orsaker till varför antalet externa deltagare tenderar att minska på vårmöte i klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Ordf tar fram siffror på antal deltagare de sista fem åren till nästa möte.
 4. Övriga frågor

  • Linda B påminde om att valberedningen behöver aktiveras inför årsmöte 2019.

  • Långa transporttider gör det svårt för mindre sjukhus att få fram prover i tid för immunfenotypning av lymfocyter, då många lab inte utför analysen om provet äldre än 24h. Hur kommer man runt detta problem?

 5. Kommande möten under våren 2019:
  1/3 kl. 9-10
  1/4 kl. 10.30-11.30
  29/4 kl. 10.30-11.30
  10/6 kl. 10.30-11.30
  Ordf skickar kallelse till samtliga möten via outlook.
 6. Ordf förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Justeras,
Linda Björkman (LB), ledamot