Medlemskap | Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

 • Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) är en sammanslutning av läkare och andra yrkesutövare med särskilt intresse för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

  Föreningen är Svenska Läkaresällskapets (SLS) sektion för klinisk immunologi och transfusionsmedicin och Sveriges läkarförbunds (SLF) specialitetsförening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

  Vill du bli medlem i KITM?

  Du är välkommen att anmäla dig genom att fylla i blanketten nedan. Handläggning av din ansökan sker vid nästa styrelsemöte. Vi kontaktar dig så snart din ansökan är granskad.

  Årsavgift

  Enligt våra stadgar  får vi enbart räkna de medlemmar som betalar medlemsavgiften årligen.

  Medlemsavgiften är 200:- kr per år för läkare och 100:- kr för medlemmar fyllda 65 år och övriga yrkeskategorier. Till detta kommer avgift till Svenska Läkarsällskapet (SLS) på 140:- kr för läkare och 70:- kr för AT-läkare, pensionerad läkare, läkare som är medlem i flera SLS medlemsföreningar och 0:- kr  för övriga yrkeskategorier.