Erytrocyt- och trombocytimmunologi: Från serologi till molekylärbiologi

OBS! Kursen är fulltecknad och ev nya anmälningar kommer att sättas upp på reservlista.

En 5-dagars kurs i Lund den 24-28 oktober 2022 (v. 43) om modern immunhematologi arrangerad av Jill Storry, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Jill Storry och Martin L. Olsson.

Kursbeskrivning

Preliminärt kursprogram

Kursanmälan

 

Målgrupp

I första hand ST-läkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin, men också specialistläkare inom laboratoriemedicinska och kliniska specialiteter med intresse för transfusionsmedicin, t.ex. läkare inom de hematologiska eller obstetriska fälten och andra områden där transfusionsterapi och blodgruppsimmuniseringar är vanligt förekommande. Observera att denna kurs (eller en motsvarande kurs) betraktas som obligatorisk för att uppnå specialistkompetens inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. I andra hand accepteras kursdeltagare med annan bakgrund, t.ex. biomedicinare, biomedicinska analytiker och forskare/doktorander med behov av fördjupad kunskap inom erytrocyt[1]och trombocytimmunologi.

Kursinnehåll

Kursen avser att ge fördjupad kunskap om immunogena ytstrukturer på blodceller, såväl avseende deras biologiska funktioner, molekylära uppbyggnad som den genetiska bakgrunden. Laboratoriediagnostiska metoder som kan användas för deras detektion, samt för screening och identifikation av allo- och autoantikroppar mot blodceller diskuteras. Vi tar även upp graviditetsrelaterade problem, behov och hantering av sällsynt blod samt diskuterar blodgruppernas betydelse vid transplantation och infektion. Sist men inte minst fokuserar vi på den kliniska betydelsen av antikroppar mot blodceller vid transfusion och graviditet. Sammanfattningsvis så inriktar sig kursen framför allt på ST-mål nr. c9 men också delvis andra mål, t.ex. delar av ST-mål nr.c1, c2, c4, c7, c10.

Kursens uppläggning

Kursen ges som en föreläsningsserie kompletterad med deltagardiskussioner. Laboratoriediagnostiskt tänkande övas vid genomgång av fall.

Tid och plats

Kursen börjar med enkel lunch måndagen den 24 oktober och slutar vid lunchtid fredagen den 28 oktober 2022. Kursen äger rum i Lund i anslutning till universitetssjukhuset och medicinska fakulteten. Kurslokal är ”Dora Jacobsohn” i Biomedicinskt centrum (BMC), våning D15, förutom del av onsdagen då kurslokal blir ”Belfragesalen”, även den våning D15 på BMC.

Kursavgift

Avgiften är 4300 kr + moms. I avgiften ingår förutom själva kursen, kursmaterial, enkel lunch dag 1, fm- och em-fika hela veckan, kursmiddag på torsdagskvällen och kursintyg. Betalning erläggs mot faktura, vilken skickas till den adress som uppges vid anmälan. Vid avbokning senast 2 v före kursstart debiteras ej avgiften.

Kursanmälan

Anmälan görs via www.kitm.se senast den 23 september 2022. Maximalt 25 deltagare kommer att antas för kursen varav 15 platser är reserverade för läkare under utbildning, i övrigt gäller att plats ges i ordning efter inskickad anmälan (”först till kvarn”). Vid behov kommer vi att tillämpa Lunds universitets pandemirestriktioner. Det kan då bli nödvändigt att antingen begränsa antalet deltagare, byta till större lokaler om möjligt eller konvertera kursen till digitalt format. Det senare görs endast som sista utväg. Ytterligare upplysningar Motsvarande kurs gavs senast i Lund 2019. Kursspråket är ”skandinaviska”. Dock kommer vissa föreläsningar att ges på engelska. Kursintyg utfärdas till godkända deltagare efter kursens slut.