Claes F. Högman

1 april 1926 – 6 november 2006

.

Utbildning

 • 1944     Medicinstudier i Lund och i Stockholm,
 • 1947     Medicine kandidat, Karolinska institutet, Stockholm
 • 1951     Medicine licentiat och läkarlegitimation, Stockholm
 • 1962     Medicine doktor och docent i klinisk immunologi
 • 1972     specialistkompetens i transfusionsmedicin
 • 1978     specialistkompetens i klinisk immunologi

Tjänstgöring och befattningar

 • 1950     Karolinska sjukhuset:
  kirurgi 1½ år, inv. medicin 1½ år,
  klinisk bakteriologi och blodgivarcentral 3 år
 • 1956     Statens rättskemiska laboratorium, blodgruppsserologiska avdelningen:
  underläkare 2 år, biträdande chef 3 år
 • 1960     Akademiska sjukhuset:
  Chef för Blodcentralen, senare Avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, 31 år, 1991–2006: Vetenskaplig konsult, 15½år
 • 1946-1956     periodvis militärtjänstgöring vid Svensk Flottans medicinska avdelning

Forskningsområden

 • Klinisk bakteriologi:
  Bakteriers känslighet för antibiotika, nosokomiala och kirurgiska infektioner
 • Immunhematologi:
  Blodgruppsserologi, vävnadskultur, immunglobuliner, vävnadstypning
 • Blodförvaring:
  Förvaring av erytrocyter och trombocyter i flytande och i fryst tillstånd
 • Metodologi:
  Framställning och kontroll av blodkomponenter
 • Sjukvårdsrationalisering:
  Utveckling av datasystem för transfusionsmedicinsk service

Omkring 300 vetenskapliga artiklar, mestadels i internationella medicinska tidskrifter

Nationella och internationella uppdrag

 • 1962-1974     sekreterare i Svensk förening för transfusionsmedicin
 • 1964     Generalsekreterare för International Society of Blood Transfusion (ISBT) XII International Congress, Stockholm
 • 1966-1980     Regional Councellor, vice President, Presidedent, past President i ISBT
 • 1969-1997     Medlem av Socialstyrelsens vetenskapliga råd
 • 1974-1993     Medlem av Europarådets expertgrupper för transfusionsmedicin 

Medlemskap i vetenskapliga samfund och utmärkelser

 • 1952     Ledamot av Svenska läkaresällskapet
 • 1967     Ledamot av American Association of Blood Banks (AABB, senare namn:
  AABB Advancing Transfusion and Cellular Therapies Worldwide)
 • 1972     Korresponderande ledamot av Deutsche Gesellschaft für Bluttransfusion
 • 1986     Karl Landsteiner Memorial Award, AABB
 • 1993     James Blundell Award, British Blood Transfusion Society
 • 2006     The International Society of Blood Transfusion (ISBT) Presidential Award