Föreläsningar

Blodlänk – Så fungerar det
Margaretha Östlund

Ferritin hos blodgivare – anpassning till nya data
Karin Schneider

Reveos i Västerås och Falun

Transfusion-transmitted emerging infections – Current threats in Europe
Dragoslav Domanovic

92 blodgivare räddade livet på mig
Felicia Grimmenhag

Tankar runt användandet av olika blodprodukter
Rainer Dörenberg

HLA-matchade trombocyter
Torsten Eich

Daratumumab ställer till det
Norbert Lubenow
Pernilla Lindvall

Javanesisk patientrutin
Jan Säfwenberg
Therése Löfgren
Annika Joelsson

Patient Blood Management (PBM)
Norbert Lubenow

Terapeutisk aferes
Folke Knutson

Utvärderingsblankett

Inga fält hittades.