Föreläsningar på Regiondagar – Örebro 20-21 mars 2018

 

1. IgA/IgA-antikroppar, något att ta hänsyn till? – Per-Olof Forsberg

2. Immunisering och utbytestransfusion – Erik Stenninger

3. Aplastisk anemi, bakgrund, behandling och trombocytbehov – Bengt Rasmusson

4. Post-transfusionspurpura (PTP) – En ovanlig transfusionskomplikation – Piotr Kozlowski

5. Aferesbehandlingar, intressanta fall 2017 – Virginia Strineholm

6. Transfusionsöverförd hepatit A infektion – Johannes Karlsson

7. Hantering av givare som genomgår könskorrigering – Mia Kvist

8. Intressanta serologiska fall – Ann Strandberg

9. Patient Blood Management – Per-Olof Forsberg

10. Transfusionsmedicin – Helblod – Back to the future? – Olle Berseus