Senaste statistiken från SWEBA om blodverksamheten i Sverige år 2021

Den globala covid-19 pandemin påverkade blodverksamheter andra året i rad. Det syns i användning av blod och tappning av givare, men viss återhämtning har skett. Bokningsbara tider för blodgivare infördes redan i början av pandemin där man inte tidigare haft detta, och det har underlättat att planera verksamhet under ett ansträngt bemanningsläge pga sjuka medarbetare. Tack vare gott samarbete med andra regioner har blod levererats till behövande blodcentral från ena änden av landet till den andra, dock i mindre omfattning jämfört med under 2020: 5,2% av transfunderade erytrocyter levererades till annan organisation jämfört med 6,4% under 2020 och 5,6% under 2019.

Denna statistik har producerats sedan 1979 och sedan 2018 finns det en arbetsgrupp inom SweBA för framtagning av data. Statistiksamling är viktig, eftersom det inte finns något annat sätt att ta fram data som årligen rapporteras till EDQM (The European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care) och WHO. Statistiken används även för benchmarking mellan EBA (European Blood Alliance) medlemmar och i flera andra sammanhang.

De årliga arbetsmötena med uppgiftslämnarna har varit viktiga för kvalitetssäkring av data. För årets statistik organiserades ett digitalt informationsmöte som säkert bidragit till att arbetsgruppen för första gången fick uppgifterna i tid från de flesta verksamheterna. Säkert har även myndigheternas tidigareläggning av den årliga rapporteringen bidragit.

Se hela rapporten:

Blodverksamheten i Sverige 2021 v1_0