Vetenskapligt möte samt årsmöte KITM 2022

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och en förening inom Svenska Läkarförbundet. Nu är det hög tid att träffas för ett vetenskapligt möte samt årsmöte. 

 

Tid: 2022-09-28, kl. 10.00 – 16.00

Plats: Klara Östra Kyrkogatan 10, Stockholm

Sal: Karolina Widerströmsalen, SLS

Detaljerad program vetenskapligt möte 28 sept 2022

 

Preliminärt program

9.00 Registrering och fika

10.00 Bloody big data – Zingcheng Jao, Stockholm

10.40 Presentation Lund: TBD

11.00 Årsmöte KITM

12:00 Lunch

13:15 Högmanföreläsare – Prof. Connie Westhoff,

Executive Scientific Director vid National Center for Blood Group Genomics, USA.

14.10 Presentation Linköping: Awais Ahmad, ST läkare:

Autoantibodies associated with autoimmune liver diseases in a healthy population: Evaluation of a commercial immunoblot test

14.30 Fika

15.00 Presentation Umeå: Fredrik Toss, TBD

15.20 Presentation Göteborg: Sofia Frändberg, TBD

15.40 Presentation Uppsala: Oskar Eriksson, TBD

16.00 slut