SWEDAC

 • SWEDAC är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. SWEDAC verkar också för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft.


  .
  Verksamheten är mångsidig och handlar om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser.

  Inom hälso- och sjukvårdsområdet är ackreditering frivillig, även om många landsting och regioner numera ställer krav på ackreditering när man handlar upp exempelvis laboratorietjänster.

  Swedac ackrediterar laboratorier på universitetssjukhus, länssjukhus, universitet, statliga myndigheter samt inom primärvården. Laboratorierna kan vara såväl privat som offentligt ägda. För laboratorier finns två olika standarder: SS-EN ISO/IEC 17025 och SS-EN ISO 15189 som kan beställas hos SIS. Kraven återfinns i Swedacs föreskrifter.

  Swedac ackrediterar medicinska laboratorier inom områden klinisk genetik, klinisk farmakologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin.