Blodverksamheten i Sverige: Omfattning, kvalitet och säkerhet

 • Inom ramen för Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) insatsområde ”Blod och Blodprodukter” 1979–1984 genomfördes en omfattande kartläggning av blodverksamheten i Sverige. Nationell statistik för svensk blodverksamhet 1980 – 1983 sammanställdes och publicerades årligen.

  Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) beslutade att sedan fortsätta med den årliga insamlingen och sammanställningen av uppgifter om den svenska blodverksamheten. SFTM tillsatte en särskild arbetsgrupp år 2000. Från 2004 publicerades rapporten Blodverksamheten i Sverige: omfattning, kvalitet och säkerhet på föreningens hemsida. Insamlingsformuläret utarbetades av arbetsgruppen och årsmötet i SFTM tog beslut om ändringar.

  Befolkningsbaserade jämförelsetal infördes 2008. En elektronisk svarsblankett infördes 2010. Årliga arbetsmöten med uppgiftslämnarna för att förbättra kvaliteten i datainsamlingen infördes 2013. SFTM beslutade att data också ska redovisas på landstings/regionnivå år från 2016. Befolkningsstatistik per kommun och region/län hämtas från SCB. För Västra Götaland finns 4 blodverksamheter inom sjukvårdsregionen utan separata befolkningsunderlag. Jämförelser mellan blodverksamheter påverkas av denna skillnad.

  Insamlingsformuläret och rapportens utformning reviderades i januari 2017. Insamling och sammanställning görs i Exceldokument och antalet moment med manuell överföring har minskat.

  Våren 2017 beslutade SFTM och Svenska Blodalliansen, SweBA, att arbetsgruppen för kartläggningen av Sveriges blodförsörjning skulle överföras till SweBA som en undergrupp till IT-utskottet. Arbetsgruppens dokument och insamlingsformulär publiceras nu på SweBAs hemsida.

  2018 beviljade SweBA medel för att förbättra rutinen för insamling och sammanställning samt att ta fram svarsrutiner för nya områden: kön och ålder för aktiva blodgivare och godkända blodgivningar samt för de givare som inte kan kallas pga. för lågt Hb eller ferritin.

  Statistiksamling är viktigt, eftersom det inte finns något annat sätt att ta fram data som årligen rapporteras till EQDM (The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) och WHO. Statistiken används även i flera andra sammanhang.

  Eftersom det fortfarande finns olika sätt att tolka frågorna så finns det fortsatt behov av arbetsmöten och diskussioner med uppgiftslämnarna.

  Observera – om data saknas eller orimliga uppgifter inte korrigerats på begäran, så anges ET = ej tillgängliga. Några kompletteringar och korrektioner (se fig. 11 och fig. 17) har kunnat införas i denna version 2.0.

  Stort tack till alla uppgiftslämnare!

  September 2018

  Mohammad R. Abedi1, Eva Wiklund Simic2, Catarina Andersson3, Lisbeth Bohlin4,
  Per-Olof Forsberg5 och Rut Norda6

  1. Örebro, mohammad.abedi@regionorebrolan.se
  2. Stockholm, eva.wiklund-simic@sll.se
  3. Stockholm, catarina.andersson@sll.se
  4. Västerås, lisbet.bohlin@regionvastmanland.se
  5. Karlstad, per-olof.forsberg@liv.se
  6. Uppsala, rut.norda@akademiska.se