ST-kurs: Allergi och Autoimmunitet; Laboratoriediagnostik
23-27 september 2019, Stockholm

Denna kurs riktar sig i första hand till blivande specialister i klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Föreläsningar ges ur såväl ett laboratoriediagnostiskt som kliniskt perspektiv av allergiska och autoimmuna sjukdomar.

Gruppdiskussioner utifrån frågeställningar från föreläsningar och fallbeskrivningar planeras i slutet av varje kursdag.

Program

Anmälan görs genom mail till: Rose-Marie Jakobsson
rose-marie.jakobsson@sll.se

Kursarrangörer:Kerstin Elvin och Charlotte Dahle
kerstin.elvin@sll.se
charlotte.dahle@regionostergotland.se