Svensk Aferesgrupp (SAG)

 • Antalet läkare och sjuksköterskor som arbetar med aferes i Sverige är litet, och verksamheten sker huvudsakligen på universitetssjukhus/regionsjukhus. För att utbyta kunskaper och erfarenheter är det viktigt att personal inom aferes känner varandra och kan ”nätverka”. Ur patientsäkerhetsaspekt är det viktigt att ny kunskap om behandlingar och bieffekter snabbt sprids. Det är också viktigt att en kontinuerlig fortbildning av alla personalkategorier vidmakthålls och utvecklas. SAG (Svensk AferesGrupp)-möten hålls en gång per termin, och en gång per år kombineras arbetsgruppsmöte med vidareutbildning för aferespersonal.

  2016 upptogs SAG som en arbetsgrupp inom Svensk Förening för Transfusionsmedicin.

 • Syfte och verksamhet

  • Utgöra ett kunskapsdelande nätverk för personal i aferesverksamhet
  • Bedriva fortbildningsverksamhet för personal i aferesverksamhet
  • Medlemmar i SAG som registrerar data utgör del av styrgruppen även för WAA-registret.
  • Årsrapporten från registret läggs på SAGs hemsida.
 • Styrgruppens sammansättning

  Varje universitetssjukhus representeras av (minst) en läkare och en aferessköterska. Vissa sjukhus representeras av både transfusionsmedicin och njurmedicin beroende på hur aferesverksamheten är organiserad.

  • Ordförande är sammankallande och ansvarar för arbetsgruppsmötet samt utbildningsdagen.
  • Sekreteraren blir den kommande ordföranden.
 • Utbildningsdagen

  Vidareutbildning för läkare och sjuksköterskor ordnas gemensamt en gång per år. Ev kan några inslag vara specifikt inriktade på en personalgrupp. I så fall anordnas parallell verksamhet för läkare och sjuksköterskor. Värdsjukhuset kan ta en anmälningsavgift för omkostnader (mat, åhörarkopior etc). Kursintyg utfärdas.

 • Medlemmar

NamnOrtMedlem i SFTM
Gösta BerlinLinköping (Blodcentral)Ja
Agneta Seger MollénLinköping (Blodcentral)Ja
Marie C. FinnevidssonLinköping (Blodcentral)
Ulla Axdorph NygellStockholm (Blodcentral)Ja
Henrik FahlanderStockholm (Blodcentral)
Folke KnutssonUppsala (Blodcentral)Ja
Barbro PerssonUppsala (Blodcentral)Ja
Kristina PernerupUppsala (Blodcentral)
Thomas NilssonUppsala (Njurmedicin)
Karin MokvistUppsala (Njurmedicin)
Bernd StegmeyrUmeå (Njurmedicin)
Fredrik TossUmeå (Blodcentral)Ja
Camilla ReinklouXXUmeå (Blodcentral)
Virginia StrineholmÖrebro (Blodcentral)Ja
Lisbeth HallqvistÖrebro (Blodcentral)
Josefina DykesLund (Blodcentral)Ja