Remiss för kapitlet om Blodgivning i Handbok för Blodverksamheter (tidigare kap. 2, 3 och 14)

För närvarande gäller remissen enbart de fyra bilagorna om läkemedel, vaccinationer, hälsodeklarationer och sjukdomar/åtgärder vid blodgivning.

Tacksamma om ni sprider detta inom era regioner och särskilt till medicinskt ansvariga och enhetschefer på blodgivningen. Vi är tacksamma för all feed-back och får sedan väga samman de olika åsikterna. Förhoppningsvis kommer hela kapitlet Blodgivning ut under senare delen av 2019.

Skicka svar till maria.k.kvist@sll.se före 1 september.

Medförfattare kapitlet Blodgivning:

  • Maria Kvist (Stockholm)
  • Ann Strandberg (Örebro)
  • Marie Trinks (Linköping)
  • Per Olof Forsberg (Värmland)
  • Fredrik Toss (Umeå)
  • Bengt Ekermo (Seniorrådgivare)

För arbetet runt bilagan om läkemedel står även

  • Sofia Frändberg (Göteborg)
  • Fredrik Boström (Stockholm)
  • Ludvig Peterson (Klin. Farmakologi, Stockholm)

För arbetet med Hälsodeklarationer står även SweBAs EHD-grupp.