Remiss för kapitlet BLODGIVNING i nya Handbok för Blodverksamhet

Kapitlet är en sammanställning, uppdatering och omfattande omarbetning av tidigare kapitel 2, 3 och 14 i nuvarande Handbok för Blodcentraler.

Remissvar skickas senast 3 februari 2020 till Maria K. Kvist, Stockholm, mailadress maria.k.kvist@sll.se.

Under sommaren 2019 var fyra bilagor på remiss (Hälsodeklarationer samt listor för läkemedel, vaccinationer och sjukdomar/tillstånd). Bilagorna har uppdaterats och föreligger nu tillsammans med kapiteltext och övriga bilagor.

Kapitlet presenteras här som en pdf men kommer på hemsidan att publiceras med sökbara listor för att undvika bläddring i långa papperslistor. Nya medier kan då användas, t.ex. sökning på padda eller smartphone.

Tacksamma om ni sprider detta inom era regioner. Särskilt till medicinskt ansvariga och enhetschefer på blodgivningen. Vi är tacksamma för all feed-back och kommer sedan att väga samman de olika åsikterna. Förhoppningsvis kommer hela kapitlet Blodgivning ut under mars 2020.

Medförfattare kapitlet Blodgivning

  • Maria Kvist (Stockholm)
  • Ann Strandberg (Örebro)
  • Marie Trinks (Linköping)
  • Per Olof Forsberg (Värmland)
  • Fredrik Toss (Umeå)

För arbetet runt bilagan om läkemedel står även

  • Sofia Frändberg (Göteborg)
  • Fredrik Boström (Stockholm)
  • Ludvig Peterson (Klin. Farmakologi, Stockholm)

För arbetet med Hälsodeklarationer står även

  • SweBAs EHD-grupp

>>> Remiss för kapitlet BLODGIVNING