Kurser i Danmark

Flowcytometri

Dato for kursus: 19-21 Februar 2019
Sted: Århus Universitet
Delkursusleder: Bjarne Møller
Email: bjamoell@rm.dk

Mikrobiologisk donorscreening

Dato for kursus: 21-23 Oktober 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Søren Lillevang
Email: soren.lillevang@rsyd.dk

Hæmoterapi og blodprodukter

Dato for kursus: 4-7 November 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Kaspar Nielsen
Email: k.nielsen@rn.dk