Kurs i terapeutisk aferes och skörd av blodceller
5-8 feb 2019, Stockholm

Kursen lämpar sig framför allt för läkare och sjuksköterskor som själva arbetar med aferes och hematopoietiska stamcellsskördar samt till BMA som arbetar med laboratorieverksamhet inom stamcellsskördar och återgivning. Även remitterande läkare från t e x hematologen eller njurmedicin kan ha nytta av kursen.

Mer information

Program