Kurs för ST-läkare: Hemoterapi 4-7 dec 2018

Målgruppen är primärt nordiska ST-läkare inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin och sekundärt ST-läkare inom alla områden som behandlar med blodtransfusioner. Färdiga specialister i mån av plats.

Sista anmälningsdatum: 2018-10-01

Mer information

Program

Anmälningsblankett