Inbjudan till KITM årsmöte i Örebro 21 maj 2019

Kära medlemmar!

Svensk Föreningen för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin bjuder in till årsmöte den 21 maj 2019 kl. 10.00-12.00 i Örebro (Conventum, lokal Tunnbindaren). Jag bifogar agenda samt årsberättelse för 2018/2019 till denna inbjudan.

Vårt årsmöte anordnas i samband med föreningens vårmöte 21-22 maj 2019. Organisationsgruppen i Örebro har satt ihop ett intressant program för såväl immunologisk så som transfusionsmedicinsk intresserade. Alla är välkomna att anmäla sig och mer information hittar ni här.

Eftermiddagen innan vårmötet startar finns det möjlighet för våra ST-läkare att delta i en ST-kurs (20 maj 2019, 12.00-17.00). Denna möjlighet startade vi för några år sedan för att kunna erbjuda våra ST-läkare en anpassad utbildning som har varit uppskattat.

Välkomna!

Torsten Eich
Ordförande
Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin