Handbok för Blodcentraler

 • Handbok för Blodcentraler tillkom ursprungligen tack vare ett anslag från Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) men har under 1990-talet uppdaterats löpande av Handboksgruppen inom Svensk Förening för Transfusionsmedicin.

  Handboksgruppen

  • Birgitta Nilsson-Sojka, Umeå
  • Bengt Ekermo, Linköping
  • Agneta Wikman, Stockholm
  • Folke Knutson, Uppsala
  • Rut Norda, Uppsala

  Samordnare i Handboksgruppen är Birgitta Nilsson-Sojka. Om du har frågor angående arbetet med Handboken är du välkommen att kontakta henne per e-post birgitta.nilsson.sojka@vll.se.

  Handboken uppdateras genom revision av befintliga kapitel samt tillskapande av nya.

 • Vill du bli medlem?

  Du är välkommen att anmäla dig genom att skicka ditt intresseanmälan. Handläggning av din ansökan sker vid nästa styrelsemöte. Vi kontaktar dig så snart din ansökan är granskad.