Handbok för Blodcentraler

  • Handbok för Blodcentraler tillkom ursprungligen tack vare ett anslag från Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) men har under 1990-talet uppdaterats löpande av Handboksgruppen inom den tidigare föreningen Svensk Förening för Transfusionsmedicin.

    På den nya föreningens årsmöte 2018 (Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin) beslutade man om en modernisering av Handboken. Arbetet började vid ett upptaktsmöte hösten 2018.

    Allmänna frågor, förslag och synpunkter kan med fördel riktas till Rut Norda i Uppsala (rut.norda@akademiska.se), tf medicinsk redaktör. Specifika frågor rörande blodgivare och blodgivning kan skickas till Maria Kvist i Stockholm (maria.k.kvist@sll.se)  och avseende blodkomponenter till Folke Knutson i Uppsala (folke.knutson@akademiska.se). Specifika frågor rörande immunhematologi kan riktas till Jill Storry i Lund (jill.storry@skane.se). Det kommer ett nytt avsnitt som rör användning av blodkomponenter och synpunkter och frågor kan riktas till Agneta Wikman i Stockholm (agneta.wikman@sll.se).