Erytrocyt- och trombocytimmunologi: Från serologi till molekylärbiologi. 4-8 november 2019, Lund

En 5-dagars kurs i Lund den 4-8 november 2019 om modern immunhematologi arrangerad av Jill Storry, Jens Kjeldsen-Kragh, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Martin L. Olsson.

Målgrupp

I första hand ST-läkare, men också specialistläkare inom laboratoriemedicinska och kliniska specialiteter med intresse för transfusionsmedicin, t.ex. läkare inom de hematologiska eller obstetriska fälten och andra områden där transfusionsterapi och blodgruppsimmuniseringar är vanligt förekommande. Observera att denna kurs (eller en motsvarande kurs) betraktas som obligatorisk för att uppnå specialistkompetens inom klinisk immunologi och transfusions­medicin. I andra hand accepteras kursdeltagare med annan bakgrund, t.ex. biomedicinare, biomedicinska analytiker och forskare/doktorander med behov av fördjupad kunskap inom erytrocyt- och trombocytimmunologi.

Program och anmälan ska följa.