Kurs i terapeutisk aferes och skörd av blodceller
5-8 feb 2019, Stockholm

Kursen lämpar sig framför allt för läkare och sjuksköterskor som själva arbetar med aferes och hematopoietiska stamcellsskördar samt till BMA som arbetar med laboratorieverksamhet inom stamcellsskördar och återgivning. Även remitterande läkare från t e x hematologen eller njurmedicin kan ha nytta av kursen.

Mer information

Program

KITM vårmöte 2019, Örebro 21-22 maj 2019

Välkomna till Örebro och 2019 års Vårmöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin! Mötet inleds med Årsmötet under förmiddagen tisdagen den 21 maj, därefter går vårmötet av stapeln från lunch till onsdagen den 22 maj. Boka dessa dagar redan nu!

Mötet hålls på Conventum i Örebro.

ST-läkarna har särskilt program måndagen den 20 maj, och det är vår förhoppning att de stannar under hela mötet!

5th Internation Congeress on:
Controversies in Rheumatology and Autoimmunity
Florence, Italy, 14-16 March 2019

Following the success of the 4th International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA 2017) held in Bologna and the 11th International Congress of Autoimmunity in Lisbon, it is our great pleasure to welcome you to Florence, Italy, for the 5th CORA Congress. Read more

Kurs för ST-läkare: Hemoterapi 4-7 dec 2018

Målgruppen är primärt nordiska ST-läkare inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin och sekundärt ST-läkare inom alla områden som behandlar med blodtransfusioner. Färdiga specialister i mån av plats.

Sista anmälningsdatum: 2018-10-01

Mer information

Program

Anmälningsblankett

Innate immunity and infectious diseases

Institut Pasteur has launched a new MOOC (massive open online course) in English, on:

Innate immunity and infectious diseases

More information