Erytrocyt- och trombocytimmunologi:
Från serologi till molekylärbiologi

En 5-dagars kurs i Lund den 14-18 november 2016 om modern immunhematologi

Arrangerad av Jill Storry, Jens Kjeldsen-Kragh, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Martin L. Olsson.

Kursprogram (PDF)  >>>

Läs mer

Allergi och Autoimmunitet; Laboratoriediagnostik, 3-7 okt 2016, Stockholm

Kursen avser att ge förståelse för immunologiska mekanismer vid autoimmunitet och allergi. För att arbeta som klinisk immunolog krävs goda kunskaper om laboratoriediagnostiska metoder, kvalitetssäkring och tolkning av resultat för diagnostik och uppföljning av dessa sjukdomstillstånd.

Kursen är öppen för ST-läkare, specialister men också för Biomedicinska analytiker.

Läs mer

Komplementsystemet: Biologisk funktion och klinisk diagnostik, 6-8 dec 2016, Lund

Mål med kursen är att deltagarna ska få en god kunskap om komplementsystemet, aktiveringsmekanismer och biologiska funktioner. Vidare att få god kunskap om laboratorieutredning avseende komplement samt tolkning av resultat från komplementanalyser i relation till de flesta komplementrelaterade sjukdomar. Läs mer

Rullande kurser för läkare under specialistutbildning

Specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar laboratoriediagnostik och terapi som bygger på immunologiska principer. Kompetensområdet omfattar alla åldersgrupper och har breda kontaktytor mot andra medicinska specialiteter. Kunskapsområdet är knutet till och beroende av forskning och utveckling inom detta område.

Mer information

Graviditetsimmunisering
ARG rapport Nr 74, 2015

Ett bra omhändertagande av immuniserade kvinnor och deras barn kräver ett gott samarbete mellan obstetriker, transfusionsmedicinare och neonatologer. Målet med denna ARG-rapport om erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet har varit att sammanställa och tillgängliggöra det aktuella kunskapsläget samt erbjuda uppdaterade rekommendationer. Läs mer

17th ESID meeting
Barcelona, 21-24 September 2016

The 17th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2016) offers unparalleled access to the latest research and analysis in the field of immunodeficiencies. Meeting participants will gain valuable insights into innovative perspectives in both basic and clinical research.

Läs mer

AABB Annual Meeting, October 22-25, 2016

Registration for the 2016 AABB Annual Meeting, October 22-25, will open soon. Stay connected and receive notification when registration opens to secure the lowest rate for 2016.

More information