Remiss för kapitlet BLODGIVNING i nya Handbok för Blodverksamhet

Kapitlet är en sammanställning, uppdatering och omfattande omarbetning av tidigare kapitel 2, 3 och 14 i nuvarande Handbok för Blodcentraler.

Remissvar skickas senast 3 februari 2020 till Maria K. Kvist, Stockholm, mailadress maria.k.kvist@sll.se. Läs mer

Hemovigilans i Sverige 2016-2018

Sedan 2008 hanteras samtliga avvikelser i ett web-baserat system och databasen utgör original. Därför omfattar denna rapport huvudsakligen perioden 2016-2018.

Hemovigilans i Sverige 2016-2018

Nationella rekommendationer avseende CE-märkning av egenframställda testerytrocyter

På uppdrag av Svensk förening för Klinisk Immunologisk och transfusionsmedicin, har en nationell referensgrupp, med representanter från transfusionsmedicin vid samtliga universitetssjukhus, tillsatts för att ta fram riktlinjer för tillämpning av EU förordning 2017/746 gällande egenframställning av testerytrocyter. Läs mer  >

2nd Nordic Platelet Symposium
Copenhagen, 20-21 March 2020

Preliminary scientific program:

  • Platelets in infection and inflammation
  • Platelets in cancer
  • Platelets and kidney disease; HUS and TTP
  • Thrombopoietin beyond ITP
  • Platelets; the aggressors or the peace-makers in pulmonary complications in transfusion

More information