KITM Vårmöte i Göteborg, 30-31 maj 2018

Härmed inbjudes alla intresserade till Vårmötet i Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin som går av stapeln i ett vårfint Göteborg, 30-31 maj.

Vi har ett fullspäckat schema med intressanta föreläsningar inom både transfusionsmedicin och klinisk immunologi, och vilka är riktade till alla personalkategorier. Speciellt kan nämnas vår Claes Högmanföreläsning av Astrid Nørgaard kring Patient Blood Managment.

ST-läkarna har särskilt program tisdagen den 29 maj, och det är vår förhoppning att de stannar under hela mötet!

Program och anmälan >>>

Handbokskapitel 8, 13, 15 och 17 i nya versioner

Kapitel 8: Erytrocytantikroppsidentifiering

Version 3.0
Huvudansvariga: Jill Storry och Agneta Wikman
Medförfattare: Catarina Andersson och Lene Gustafsson

Kapitel 13: Lagar, föreskrifter, EG-direktiv och rekommendationer

Version 4.5
Huvudansvariga: Rut Norda och Olof Åkerblom

Kapitel 15: Kvalitetssystem för Blodcentraler

Version 4.0
Huvudansvariga: Rut Norda, Jenny Käck och Jan Säfwenberg

Kapitel 17: Begrepp, definitioner och förkortningar i transfusionsmedicinsk verksamhet

Version  3.0
Huvudansvariga: Rut Norda och Olof Åkerblom

Translationell forskning inom immunopsykiatri, Stockholm, 26 april 2018

Välkommen till forskningssymposium på Svenska Läkaresällskapet
Torsdagen den 26 april 2018 kl 13.00 – 17.00
Symposiet har som främsta mål att uppmuntra till en translationell diskussion inom immunopsykiatri, dvs. olika typer av immunologiska rubbningar och hur de kan yttra sig i psykiska symptom samt vilka biomärkörer som är av potentiellt kliniskt värde för psykiatrin.

Mer information

The 11th International Congress on Autoimmunity
Lisbon, Portugal, 16-20 May 2018

The 11th International Congress on Autoimmunity is the only meeting where you can learn about more than 80 autoimmune diseases from a variety of perspectives, both research-based and clinical. And for the first time in 2018 we will introduce the Academy of Autoimmunity, a systematic course on autoimmune diseases.

More information

European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Munich, 26-30 May 2018

The European Academy of Allergy and Clinical Immunology will host in Munich in 2018 the world’s largest and most influential allergy, asthma and clinical immunology meeting.

Read more

EULAR 2018, Amsterdam 13-16 June 2018

The next EULAR Annual European Congress of Rheumatology will take place from 13–16 June 2018 in Amsterdam, Netherlands. The annual EULAR Congress continues to be a major event in the calendar of world rheumatology and Amsterdam 2018 will again provide an unique event for the exchange of scientific and clinical information.

More information

ESID 2018, Lisbon, 24-27 October 2018

The 18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2018) is your opportunity to stay up to date and hear the latest cutting edge advances in our field. Read more

Kurs för ST-läkare: Hemoterapi 4-7 dec 2018

Målgruppen är primärt nordiska ST-läkare inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin och sekundärt ST-läkare inom alla områden som behandlar med blodtransfusioner. Färdiga specialister i mån av plats.

Mer information

Innate immunity and infectious diseases

Institut Pasteur has launched a new MOOC (massive open online course) in English, on:

Innate immunity and infectious diseases

More information