Årsmöte KITM 2017, 30-31 augusti, Uppsala

Välkommen till årsmöte KITM
30-31 augusti, Uppsala

Välkommen till det gemensamma årsmötet för Svensk Klinisk Immunologisk Förening och Svensk Förening för Transfusionsmedicin i Uppsala den 30-31 augusti 2017.

Information om program och anmälan kommer att publiceras senare på denna webbplats.

Eftermiddagen innan årsmötet (29 augusti) kommer vi att anordna en kostnadsfri ST-utbildning i  omhändertagande av blodgivare.

The 3rd International Meeting on Cell-Free DNA
Copenhagen, April 6-7, 2017

The focus will be on prenatal diagnosis and NIPT, clinical immunology and noninvasive blood group testing, and cancer diagnostics, monitoring and precision medicine using cell-free DNA. Also, we will address noninvasive testing of organ rejection in transplantation medicine. We will investigate the biology of the placenta, and we have an interesting study of age and cell-free DNA.

More information

Master Class on Primary Immunodeficiencies
Prague, The Czech Republic, 7-8 April 2017

The main aim of Master Class for Primary Immunodeficiencies lies in a complex intensive course covering the many aspects of PID, mainly diagnosis and therapy. It also serves as an excellent opportunity to promote increasing awareness about primary immunodeficiencies. Furthermore the programme will go deeply into details in description of individual primary immunodeficiencies. Read more

FOCIS 2017, Chicago, June 14-17

FOCIS is the meeting in translational immunology that will give you a competitive edge in your career. Stay ahead of the curve with leading clinicians and researchers delivering the latest breakthroughs across immune-mediated diseases. Focusing on molecular pathways and their implications in human disease provides the unique opportunity for innovative thinking and apply ideas from the pathologies of other diseases to uncover novel solutions to challenges in the diseases you study.

Mer information

27th Regional Congress of the ISBT
Copenhagen, Denmark, June 17-21, 2017

Welcome to ISBT Copenhagen 2017

In the beautiful city of Copenhagen the 27th regional congress of the ISBT will take place from June 17-21. The website contains all the information you need, from registration to abstract submission, and from the scientific programme to the exhibitors. Read more

EAACI 2017, Helsinki, Finland, 17-21 June 2017

EAACI holds an annual congress every year. This is the most important event of the Academy, and is one of the biggest international meetings dedicated to Allergology and Clinical Immunology. It gathers thousands of delegates from all around the world, and offers simultaneous sessions covering all aspects of our specialty. Read more

ESID 2017​, Edinburgh, UK, 11-14 September 2017

The Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2017) is now going annual! In 2017, ESID will be in Edinburgh focusing on the theme of Autoimmunity & Inflammation in PID; Beyond the Paradox.

Abstract Submission Deadline: 27 March, 2017

Read more

IgE 50 years: Past, present and future
6 October 2017, Stockholm

Svenska föreningen för allergologi uppmärksammar upptäckten av IgE för 50 år sedan med ett internationellt vetenskapligt möte i Stockholm. Ytterligare information kommer kontinuerligt.

6 oktober 2017, Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm

Program

The 11th International Congress on Autoimmunity
Lisbon, Portugal, 16-20 May 2018

The 11th International Congress on Autoimmunity is the only meeting where you can learn about more than 80 autoimmune diseases from a variety of perspectives, both research-based and clinical. Read more

Hemovigilans i Sverige 2013-2015

Rapport från BIS – Blodövervakning i Sverige
Arbetsgruppen för hemovigilans

Rullande kurser för läkare under specialistutbildning

Specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar laboratoriediagnostik och terapi som bygger på immunologiska principer. Kompetensområdet omfattar alla åldersgrupper och har breda kontaktytor mot andra medicinska specialiteter. Kunskapsområdet är knutet till och beroende av forskning och utveckling inom detta område.

Mer information

Graviditetsimmunisering
ARG rapport Nr 74, 2015

Ett bra omhändertagande av immuniserade kvinnor och deras barn kräver ett gott samarbete mellan obstetriker, transfusionsmedicinare och neonatologer. Målet med denna ARG-rapport om erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet har varit att sammanställa och tillgängliggöra det aktuella kunskapsläget samt erbjuda uppdaterade rekommendationer. Read more