KITM Vårmöte i Göteborg, 30-31 maj 2018

Välkomna till Göteborg och 2018 års Vårmöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin!

Mötet inleds med Årsmötet under förmiddagen den 30:e, därefter går vårmötet av stapeln från lunch onsdagen den 30 maj till torsdagen den 31 maj.

Boka dessa dagar redan nu! Mötet hålls på Lindholmens Konferenscentrum.

ST-läkarna har särskilt program tisdagen den 29 maj, och det är vår förhoppning att de stannar under hela mötet!

Remissversion av Handbokens kapitel 8

Kapitel 8: Erytrocytantikroppsidentifiering

Remissversion 3.0

Huvudansvariga: Jill Storry och Agneta Wikman
Medförfattare: Catarina Andersson och Lene Gustafsson

Förslag till ändringar senast 2018-01-31 till agneta.wikman@sll.se

Master Class on Practical Allergy Diagnosis
23-24 March 2018, Rauischholzhausen, Germany

EAACI welcomes you to register for the Master Class on Practical Allergy Diagnosis taking place at Rauischholzhausen Castle near Marburg, Germany from 23-24 March, 2018. This master class will present cutting edge molecular, cellular and social media tools for allergy diagnosis in alternating theoretical and practical sessions.

More information

Circulating Biomarkers World Congress. March 28-29, 2018

Select Biosciences Fifth Annual Circulating Biomarkers World Congress 2018 brings together the most up-to-date technologies and advances in this expanding and evolving field.  Our coverage in this conference focuses on the various classes of circulating biomarkers and their emerging applications.

  • Extracellular Vesicles (EVs): Exosomes and Microvesicles
  • Circulating Nucleic Acids: Circulating Cell-Free DNA, Circulating RNAs
  • Circulating Cells in the Circulation (Circulating Tumor Cells and Cancer Stem Cells)

More information

DHM 2018, Drug Hypersensitivity Meeting
Amsterdam, 19-21 April 2018

DHM is an interdisciplinary meeting, bringing together researchers and physicians from different disciplines to exchange their most up-to-date data in this continually evolving field and to transfer them into clinical practice. It is the leading event of its kind, attracting up to 400 physicians and researchers from all over the world. Read more

The 11th International Congress on Autoimmunity
Lisbon, Portugal, 16-20 May 2018

The 11th International Congress on Autoimmunity is the only meeting where you can learn about more than 80 autoimmune diseases from a variety of perspectives, both research-based and clinical. And for the first time in 2018 we will introduce the Academy of Autoimmunity, a systematic course on autoimmune diseases.

More information

European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Munich, 26-30 May 2018

The European Academy of Allergy and Clinical Immunology will host in Munich in 2018 the world’s largest and most influential allergy, asthma and clinical immunology meeting.

Read more

ESID 2018, Lisbon, 24-27 October 2018

The 18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2018) is your opportunity to stay up to date and hear the latest cutting edge advances in our field. Read more

Innate immunity and infectious diseases

Institut Pasteur has launched a new MOOC (massive open online course) in English, on:

Innate immunity and infectious diseases

More information