29th regional congress of ISBT
June 22-26 2019, Basel, Switzerland

ISBT Basel 2019 promises an inspiring and educational congress experience that will surely improve your stay in Basel. Feel free to look around this website, discover what will be going on during the congress, and of course do not forget to register!

More information

Kurser i Danmark

Flowcytometri

Dato for kursus: 19-21 Februar 2019
Sted: Århus Universitet
Delkursusleder: Bjarne Møller
Email: bjamoell@rm.dk

Mikrobiologisk donorscreening

Dato for kursus: 21-23 Oktober 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Søren Lillevang
Email: soren.lillevang@rsyd.dk

Hæmoterapi og blodprodukter

Dato for kursus: 4-7 November 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Kaspar Nielsen
Email: k.nielsen@rn.dk

ST-kurs: Allergi och Autoimmunitet; Laboratoriediagnostik
23-27 september 2019, Stockholm

Denna kurs riktar sig i första hand till blivande specialister i klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Föreläsningar ges ur såväl ett laboratoriediagnostiskt som kliniskt perspektiv av allergiska och autoimmuna sjukdomar. Läs mer

AABB Annual Meeting, October 19-22, 2019

The fields of transfusion medicine and cellular therapies are evolving. AABB invites you to join us for the 2019 AABB Annual Meeting as we imagine, discover, embrace and inspire what’s next for our fields.

More information

Erytrocyt- och trombocytimmunologi: Från serologi till molekylärbiologi. 4-8 november 2019, Lund

En 5-dagars kurs i Lund den 4-8 november 2019 om modern immunhematologi arrangerad av Jill Storry, Jens Kjeldsen-Kragh, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Martin L. Olsson. Läs mer

Kurs i Perinatal immunhematologi
14-15 nov 2019, Stockholm

Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central i kursinnehållet för prevention och diagnostik av tillstånden samt behandling med erytrocyttransfusion, trombocyttransfusion och plasmaprodukter. Grundläggande kunskaper avseende användning av blodprodukter inom perinatologin kommer att förmedlas.

Mer information

5th Internation Congeress on:
Controversies in Rheumatology and Autoimmunity
Florence, Italy, 14-16 March 2019

Following the success of the 4th International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA 2017) held in Bologna and the 11th International Congress of Autoimmunity in Lisbon, it is our great pleasure to welcome you to Florence, Italy, for the 5th CORA Congress. Läs mer