Lipus kurs: Allergi och Autoimmunitet; Laboratoriediagnostik, 3-7 okt 2016, Stockholm

Kursen avser att ge förståelse för immunologiska mekanismer vid autoimmunitet och allergi. För att arbeta som klinisk immunolog krävs goda kunskaper om laboratoriediagnostiska metoder, kvalitetssäkring och tolkning av resultat för diagnostik och uppföljning av dessa sjukdomstillstånd.

Kursen är öppen för ST-läkare, specialister men också för Biomedicinska analytiker.

Förlängd anmälningstid: 10 juli

Läs mer

Rullande kurser för läkare under specialistutbildning

Specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar laboratoriediagnostik och terapi som bygger på immunologiska principer. Kompetensområdet omfattar alla åldersgrupper och har breda kontaktytor mot andra medicinska specialiteter. Kunskapsområdet är knutet till och beroende av forskning och utveckling inom detta område.

Mer information

Graviditetsimmunisering
ARG rapport Nr 74, 2015

Ett bra omhändertagande av immuniserade kvinnor och deras barn kräver ett gott samarbete mellan obstetriker, transfusionsmedicinare och neonatologer. Målet med denna ARG-rapport om erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet har varit att sammanställa och tillgängliggöra det aktuella kunskapsläget samt erbjuda uppdaterade rekommendationer. Läs mer

XIVth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology, Stockholm, May 26-28, 2016

The Scientific Committee has prepared an interesting program including aspects from basic to clinical science. Läs mer

European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Vienna, Austria, June 11-15, 2016

The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI, provides a forum to researchers, doctors, clinicians, and academicians to learn, share and explore the world of allergy and clinical immunology. Läs mer

10th international congress on autoimmunity
April 6-10, 2016, Leipzig, Germany

Join us in modern and dynamic Leipzig to enhance your knowledge of autoimmunology with the world’s top experts. Läs mer

FOCIS 2016 Boston, June 22-25, 2016

FOCIS is the meeting in translational immunology that will give you a competitive edge in your career. Stay ahead of the curve with leading clinicians and researchers delivering the latest breakthroughs across immune-mediated diseases.

Läs mer

34th International Congress of the ISBT Dubai
United Arab Emirates, September 3 – 8, 2016

Hear about the latest research findings, state-of-the-art technologies, educate yourself further during the Academy Day, and meet renowned experts as well network with your international colleagues within the exciting field of Transfusion Medicine.

Läs mer

17th ESID meeting
Barcelona, 21-24 September 2016

The 17th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2016) offers unparalleled access to the latest research and analysis in the field of immunodeficiencies. Meeting participants will gain valuable insights into innovative perspectives in both basic and clinical research.

Läs mer

AABB Annual Meeting, October 22-25, 2016

Registration for the 2016 AABB Annual Meeting, October 22-25, will open soon. Stay connected and receive notification when registration opens to secure the lowest rate for 2016.

More information