Nationella riktlinjer avseende CE-märkning av egenframställda testerytrocyter

På uppdrag av Svensk förening för Klinisk Immunologisk och transfusionsmedicin, har en nationell referensgrupp, med representanter från transfusionsmedicin vid samtliga universitetssjukhus, tillsatts för att ta fram riktlinjer för tillämpning av EU förordning 2017/746 gällande egenframställning av testerytrocyter. Läs mer  >

Remiss för kapitlet om Blodgivning i Handbok för Blodverksamheter (tidigare kap. 2, 3 och 14)

För närvarande gäller remissen enbart de fyra bilagorna om läkemedel, vaccinationer, hälsodeklarationer och sjukdomar/åtgärder vid blodgivning. Läs mer

ST-kurs: Allergi och Autoimmunitet; Laboratoriediagnostik
23-27 september 2019, Stockholm

Denna kurs riktar sig i första hand till blivande specialister i klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Föreläsningar ges ur såväl ett laboratoriediagnostiskt som kliniskt perspektiv av allergiska och autoimmuna sjukdomar. Läs mer

Erytrocyt- och trombocytimmunologi: Från serologi till molekylärbiologi. 4-8 november 2019, Lund

En 5-dagars kurs i Lund den 4-8 november 2019 om modern immunhematologi arrangerad av Jill Storry, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Jill Storry och Martin L. Olsson.

Läs mer

Kurs i Perinatal immunhematologi
14-15 nov 2019, Stockholm

Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central i kursinnehållet för prevention och diagnostik av tillstånden samt behandling med erytrocyttransfusion, trombocyttransfusion och plasmaprodukter. Grundläggande kunskaper avseende användning av blodprodukter inom perinatologin kommer att förmedlas.

Mer information

Kurser i Danmark

Flowcytometri

Dato for kursus: 19-21 Februar 2019
Sted: Århus Universitet
Delkursusleder: Bjarne Møller
Email: bjamoell@rm.dk

Mikrobiologisk donorscreening

Dato for kursus: 21-23 Oktober 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Søren Lillevang
Email: soren.lillevang@rsyd.dk

Hæmoterapi og blodprodukter

Dato for kursus: 4-7 November 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Kaspar Nielsen
Email: k.nielsen@rn.dk

AABB Annual Meeting, October 19-22, 2019

The fields of transfusion medicine and cellular therapies are evolving. AABB invites you to join us for the 2019 AABB Annual Meeting as we imagine, discover, embrace and inspire what’s next for our fields.

More information

2nd Nordic Platelet Symposium
Copenhagen, 20-21 March 2020

Preliminary scientific program:

  • Platelets in infection and inflammation
  • Platelets in cancer
  • Platelets and kidney disease; HUS and TTP
  • Thrombopoietin beyond ITP
  • Platelets; the aggressors or the peace-makers in pulmonary complications in transfusion

More information