Hemovigilans i Sverige 2013-2015

Rapport från BIS – Blodövervakning i Sverige
Arbetsgruppen för hemovigilans

Komplementsystemet: Biologisk funktion och klinisk diagnostik, 6-8 dec 2016, Lund

Mål med kursen är att deltagarna ska få en god kunskap om komplementsystemet, aktiveringsmekanismer och biologiska funktioner. Vidare att få god kunskap om laboratorieutredning avseende komplement samt tolkning av resultat från komplementanalyser i relation till de flesta komplementrelaterade sjukdomar. Read more

Rullande kurser för läkare under specialistutbildning

Specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar laboratoriediagnostik och terapi som bygger på immunologiska principer. Kompetensområdet omfattar alla åldersgrupper och har breda kontaktytor mot andra medicinska specialiteter. Kunskapsområdet är knutet till och beroende av forskning och utveckling inom detta område.

Mer information

Graviditetsimmunisering
ARG rapport Nr 74, 2015

Ett bra omhändertagande av immuniserade kvinnor och deras barn kräver ett gott samarbete mellan obstetriker, transfusionsmedicinare och neonatologer. Målet med denna ARG-rapport om erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet har varit att sammanställa och tillgängliggöra det aktuella kunskapsläget samt erbjuda uppdaterade rekommendationer. Read more

ESID 2017​, Edinburgh, UK, 11-14 September 2017

The Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2017) is now going annual! In 2017, ESID will be in Edinburgh focusing on the theme of Autoimmunity & Inflammation in PID; Beyond the Paradox. Read more