`Vårmöte´ KITM 2017, 30-31 augusti i Uppsala

ST-utbildning i omhändertagande av blodgivare, 29 augusti

Välkommen till årliga `Vårmöte´
och första årsmöte av den nya sammanslagna föreningen KITM

Välkommen till det gemensamma årliga `Vårmöte´ för Svensk Klinisk Immunologisk Förening och Svensk Förening för Transfusionsmedicin, och till det första årsmötet för den nya sammanslagna föreningen KITM.

Mötet arrangeras av Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala den 30-31 augusti 2017.

ST-utbildning 29 augusti i omhändertagande av blodgivare

Eftermiddagen innan mötet (29 augusti) anordnas en kostnadsfri ST-utbildning i omhändertagande av blodgivare.

Sista datum för registrering av abstract: 1 augusti
Sista datum for anmälan: 20 augusti

Program och anmälan >>>

Blodverksamheten i Sverige 2016
Omfattning, kvalitet och säkerhet

Sammanställningen bygger på uppgifter som insamlas från blodverksamheterna med hjälp av ett formulär, utarbetat av arbetsgruppen för statistik i Svensk Förening för Transfusionsmedicin.

Mer information

Innate immunity and infectious diseases

Institut Pasteur has launched a new MOOC (massive open online course) in English, on:

Innate immunity and infectious diseases

More information

ESID 2017​, Edinburgh, UK, 11-14 September 2017

The Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2017) is now going annual! In 2017, ESID will be in Edinburgh focusing on the theme of Autoimmunity & Inflammation in PID; Beyond the Paradox.

Abstract Submission Deadline: 27 March, 2017

Read more

IgE 50 years: Past, present and future
6 October 2017, Stockholm

The Swedish Association for Allergology (SFFA) acknowledges the discovery of IgE 50 years with an international scientific meeting in Stockholm, Sweden on 6th October 2017. The conference will be held in Aula Medica at the Karolinska Institutet. A number of internationally well-renowned scientists will participate and present, among which Stephen Holgate, Jonathan Hourihane, and others.

Program & Registration

Annual Meeting of the Scandinavian Society of Immunology. Stockholm, 17-20 October 2017

We are delighted to welcome you to Stockholm and the 44th meeting of the Scandinavian Society for Immunology (SSI). The SSI meetings circulate among the national immunology societies in Scandinavia and in 2017 the Swedish Society for Immunology (SWIMM) has the honor of being the host. Read more

The 11th International Congress on Autoimmunity
Lisbon, Portugal, 16-20 May 2018

The 11th International Congress on Autoimmunity is the only meeting where you can learn about more than 80 autoimmune diseases from a variety of perspectives, both research-based and clinical. Read more