Hemovigilans i Sverige 2016-2018

Sedan 2008 hanteras samtliga avvikelser i ett web-baserat system och databasen utgör original. Därför omfattar denna rapport huvudsakligen perioden 2016-2018.

Hemovigilans i Sverige 2016-2018

Nationella riktlinjer avseende CE-märkning av egenframställda testerytrocyter

På uppdrag av Svensk förening för Klinisk Immunologisk och transfusionsmedicin, har en nationell referensgrupp, med representanter från transfusionsmedicin vid samtliga universitetssjukhus, tillsatts för att ta fram riktlinjer för tillämpning av EU förordning 2017/746 gällande egenframställning av testerytrocyter. Läs mer  >

Remiss för kapitlet om Blodgivning i Handbok för Blodverksamheter (tidigare kap. 2, 3 och 14)

För närvarande gäller remissen enbart de fyra bilagorna om läkemedel, vaccinationer, hälsodeklarationer och sjukdomar/åtgärder vid blodgivning. Läs mer

2nd Nordic Platelet Symposium
Copenhagen, 20-21 March 2020

Preliminary scientific program:

  • Platelets in infection and inflammation
  • Platelets in cancer
  • Platelets and kidney disease; HUS and TTP
  • Thrombopoietin beyond ITP
  • Platelets; the aggressors or the peace-makers in pulmonary complications in transfusion

More information