Projektanslag och post doc-stipendier från
Svenska Läkaresällskapets fonder

Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter och har även övertagit ett antal stiftelser som tidigare legat under Socialstyrelsen. Under verksamhetsåret delades sammanlagt drygt 30 miljoner kronor ut i form av Läkaresällskapets projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag. Därutöver delades det även ut projektanslag och resebidrag från våra specialfonder.

Mer information

FOCIS 2017, Chicago, June 14-17

FOCIS is the meeting in translational immunology that will give you a competitive edge in your career. Stay ahead of the curve with leading clinicians and researchers delivering the latest breakthroughs across immune-mediated diseases. Focusing on molecular pathways and their implications in human disease provides the unique opportunity for innovative thinking and apply ideas from the pathologies of other diseases to uncover novel solutions to challenges in the diseases you study.

Abstract submission deadline January 25, 2017

Mer information

27th Regional Congress of the ISBT
Copenhagen, Denmark, June 17-21, 2017

Welcome to ISBT Copenhagen 2017

In the beautiful city of Copenhagen the 27th regional congress of the ISBT will take place from June 17-21. The website contains all the information you need, from registration to abstract submission, and from the scientific programme to the exhibitors. Read more

ESID 2017​, Edinburgh, UK, 11-14 September 2017

The Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2017) is now going annual! In 2017, ESID will be in Edinburgh focusing on the theme of Autoimmunity & Inflammation in PID; Beyond the Paradox.

Abstract Submission Deadline: 27 March, 2017

Read more

IgE 50 years: Past, present and future
6 October 2017, Stockholm

Svenska föreningen för allergologi uppmärksammar upptäckten av IgE för 50 år sedan med ett internationellt vetenskapligt möte i Stockholm. Ytterligare information kommer kontinuerligt.

6 oktober 2017, Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm

Program

Hemovigilans i Sverige 2013-2015

Rapport från BIS – Blodövervakning i Sverige
Arbetsgruppen för hemovigilans

Rullande kurser för läkare under specialistutbildning

Specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar laboratoriediagnostik och terapi som bygger på immunologiska principer. Kompetensområdet omfattar alla åldersgrupper och har breda kontaktytor mot andra medicinska specialiteter. Kunskapsområdet är knutet till och beroende av forskning och utveckling inom detta område.

Mer information

Graviditetsimmunisering
ARG rapport Nr 74, 2015

Ett bra omhändertagande av immuniserade kvinnor och deras barn kräver ett gott samarbete mellan obstetriker, transfusionsmedicinare och neonatologer. Målet med denna ARG-rapport om erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet har varit att sammanställa och tillgängliggöra det aktuella kunskapsläget samt erbjuda uppdaterade rekommendationer. Read more