Hemovigilans i Sverige 2013-2015

Rapport från BIS – Blodövervakning i Sverige
Arbetsgruppen för hemovigilans

Erytrocyt- och trombocytimmunologi:
Från serologi till molekylärbiologi

En 5-dagars kurs i Lund den 14-18 november 2016 om modern immunhematologi

Arrangerad av Jill Storry, Jens Kjeldsen-Kragh, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Martin L. Olsson.

Många har anmält sig till kursen men enstaka platser finns fortfarande kvar, varför anmälningstiden förlängs till 31 oktober.

Kursprogram (PDF)  >>>

Read more

Komplementsystemet: Biologisk funktion och klinisk diagnostik, 6-8 dec 2016, Lund

Mål med kursen är att deltagarna ska få en god kunskap om komplementsystemet, aktiveringsmekanismer och biologiska funktioner. Vidare att få god kunskap om laboratorieutredning avseende komplement samt tolkning av resultat från komplementanalyser i relation till de flesta komplementrelaterade sjukdomar. Read more

Rullande kurser för läkare under specialistutbildning

Specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar laboratoriediagnostik och terapi som bygger på immunologiska principer. Kompetensområdet omfattar alla åldersgrupper och har breda kontaktytor mot andra medicinska specialiteter. Kunskapsområdet är knutet till och beroende av forskning och utveckling inom detta område.

Mer information

Graviditetsimmunisering
ARG rapport Nr 74, 2015

Ett bra omhändertagande av immuniserade kvinnor och deras barn kräver ett gott samarbete mellan obstetriker, transfusionsmedicinare och neonatologer. Målet med denna ARG-rapport om erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet har varit att sammanställa och tillgängliggöra det aktuella kunskapsläget samt erbjuda uppdaterade rekommendationer. Read more

AABB Annual Meeting, October 22-25, 2016

Registration for the 2016 AABB Annual Meeting, October 22-25, will open soon. Stay connected and receive notification when registration opens to secure the lowest rate for 2016.

More information