KITM årsmöte 2020 i samband med Linköpingsdagarna

KITM årsmöte 2020 kommer att äga rum i samband med Linköpingsdagarna 29-30 september på Konsert och kongress i Linköping.

Remiss för kapitel A: ”Blodverksamhet – stöd och krav”
i nya Handbok för Blodverksamhet

Kap A ”Blodverksamhet – stöd och krav” omfattar texterna från kap 15 Kvalitetssystem för blodcentraler och kap 11 Validering inom transfusionsmedicin, text som kombinerats och redigerats.

Remissvar skickas senast 9 mars 2020 till Rut Norda, Uppsala, mailadress rut.norda@akademiska.se Läs mer

Remiss för kapitlet B: ”Blodgivning”
i nya Handbok för Blodverksamhet

Kapitlet är en sammanställning, uppdatering och omfattande omarbetning av tidigare kapitel 2, 3 och 14 i nuvarande Handbok för Blodcentraler.

Remissvar skickas senast 3 februari 2020 till Maria K. Kvist, Stockholm, mailadress maria.k.kvist@sll.se. Läs mer

Hemovigilans i Sverige 2016-2018

Sedan 2008 hanteras samtliga avvikelser i ett web-baserat system och databasen utgör original. Därför omfattar denna rapport huvudsakligen perioden 2016-2018.

Hemovigilans i Sverige 2016-2018

Nationella rekommendationer avseende CE-märkning av egenframställda testerytrocyter

På uppdrag av Svensk förening för Klinisk Immunologisk och transfusionsmedicin, har en nationell referensgrupp, med representanter från transfusionsmedicin vid samtliga universitetssjukhus, tillsatts för att ta fram riktlinjer för tillämpning av EU förordning 2017/746 gällande egenframställning av testerytrocyter. Läs mer  >