ESID 2018, Lisbon, 24-27 October 2018

The 18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2018) is your opportunity to stay up to date and hear the latest cutting edge advances in our field. Read more

Kurs för ST-läkare: Hemoterapi 4-7 dec 2018

Målgruppen är primärt nordiska ST-läkare inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin och sekundärt ST-läkare inom alla områden som behandlar med blodtransfusioner. Färdiga specialister i mån av plats.

Mer information

Innate immunity and infectious diseases

Institut Pasteur has launched a new MOOC (massive open online course) in English, on:

Innate immunity and infectious diseases

More information