Afereskurs i Uppsala 24 och 25 oktober 2018

Svenska aferesgruppen (SAG) anordnar ånyo en tvådagarskurs i grundläggande aferes-teori för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker (BMA) och läkare.

Kursen ges som förra gången av Hans Vrielink, läkare och specialist i transfusionsmedicin från Sanquin, Holland som har en lång erfarenhet inom fältet och undervisning.

Mer information

Kurs för ST-läkare: Hemoterapi 4-7 dec 2018

Målgruppen är primärt nordiska ST-läkare inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin och sekundärt ST-läkare inom alla områden som behandlar med blodtransfusioner. Färdiga specialister i mån av plats.

Sista anmälningsdatum: 2018-10-01

Mer information

Program

Anmälningsblankett

KITM vårmöte 2019, Örebro 21-22 maj 2019

Välkomna till Örebro och 2019 års Vårmöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin! Mötet inleds med Årsmötet under förmiddagen tisdagen den 21 maj, därefter går vårmötet av stapeln från lunch till onsdagen den 22 maj. Boka dessa dagar redan nu!

Mötet hålls på Conventum i Örebro.

ST-läkarna har särskilt program måndagen den 20 maj, och det är vår förhoppning att de stannar under hela mötet!

AABB Annual Meeting
Boston, Oct 13-16, 2018

The 2018 AABB Annual Meeting will offer more than 140 educational programs, including four pre-meeting workshops, five joint sessions and five roundtable discussions. Advance registration pricing ends September 12.

More information

ESID 2018, Lisbon, 24-27 October 2018

The 18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2018) is your opportunity to stay up to date and hear the latest cutting edge advances in our field. Read more

5th Internation Congeress on:
Controversies in Rheumatology and Autoimmunity
Florence, Italy, 14-16 March 2019

Following the success of the 4th International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA 2017) held in Bologna and the 11th International Congress of Autoimmunity in Lisbon, it is our great pleasure to welcome you to Florence, Italy, for the 5th CORA Congress. Read more

Innate immunity and infectious diseases

Institut Pasteur has launched a new MOOC (massive open online course) in English, on:

Innate immunity and infectious diseases

More information