Remiss för kapitlet BLODGIVNING i nya Handbok för Blodverksamhet

Kapitlet är en sammanställning, uppdatering och omfattande omarbetning av tidigare kapitel 2, 3 och 14 i nuvarande Handbok för Blodcentraler.

Remissvar skickas senast 3 februari 2020 till Maria K. Kvist, Stockholm, mailadress maria.k.kvist@sll.se. Läs mer