Blodverksamheten i Sverige 2017 (v. 2.0)

Våren 2017 beslutade SFTM och Svenska Blodalliansen, SweBA, att arbetsgruppen för kartläggningen av Sveriges blodförsörjning skulle överföras till SweBA som en undergrupp till IT-utskottet.

Blodverksamheten i Sverige 2017