Inlägg av admin

Protokoll styrelsemöte 2012-11-16

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Fredagen den 16 november 2012 Deltagare: Lena Åberg (ordförande) Ewa Lassén (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Jan Konar (ledamot) Sofia Nyström (suppleant) Ej närvarande: Marja-Kaisa Auvinen (ledamot) Jill Storry (suppleant) §102. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och […]

Protokoll styrelsemöte 2012-09-28

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Stockholm, tisdagen den 28 september 2012 Deltagare: Lena Åberg (ordförande) Ewa Lassén (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Jan Konar (ledamot) Marja-Kaisa Auvinen (ledamot) Jill Storry (suppleant) Sofia Nyström (suppleant) §90. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen […]

Protokoll styrelsemöte 2012-08-28

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Tisdagen den 28 augusti 2012 Deltagare: Lena Åberg (ordförande) Ewa Lassén (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Jan Konar (ledamot) Marja-Kaisa Auvinen (ledamot) Jill Storry (suppleant) Ej närvarande: Sofia Nyström (suppleant) Adjungerad: Martin Olsson §81. Styrelsens […]

Protokoll styrelsemöte 2012-05-25

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Fredagen den 25 maj 2012 Deltagare: Lena Åberg (ordförande) Ewa Lassén (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Jan Konar (ledamot) Marja-Kaisa Auvinen (ledamot) Ej närvarande: Jill Storry (suppleant) Sofia Nyström (suppleant) §76. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen […]

Protokoll SLFTM årsmöte 2013-05-06 i Linköping

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensks Läkarens Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin (SLFTM) måndagen den 6 maj 2013, Konsert & Kongress, Linköping. §1. Mötet öppnades av Lena Åberg, ordförande. §2. Dagordningen godkändes och mötet hade utlysts enligt stadgarna. §3. Lena Åberg valdes till mötesordförande och Johanna Strindberg till mötessekreterare. §4. Till […]

Protokoll SLFTM årsmöte 2012-05-14 i Örebro

Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 14 maj 2012, Länssalen Örebro slott. §1. Årsmötet förklarades öppnat. §2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst och dagordningen fastställdes. Två övriga frågor anmäldes. §3. Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet. §4. Till sekreterare för mötet valdes Jannica S Johannesson §5. Till justeringspersoner valdes Stella Larsson och Bodil Grandin. §6. […]

Protokoll SFTM årsmöte 2013-05-06 i Linköping

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 6 maj 2013, Konsert & Kongress, Linköping. §1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes. §2. Val av mötesordförande och mötessekreterare: Lena Åberg valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Mohammad Abedi. §3. Val […]

Protokoll SFTM årsmöte 2012-05-14 i Örebro

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 14 maj 2012, Länssalen, Örebro Slott. §1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes. §2. Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Bengt Ekermo.  Norbert Lubenow och Johanna Strindberg utsågs till justeringspersoner. §3. […]

Årsberättelse SFTM 2012-2013

Årsberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2012-2013 Styrelse Lena Åberg, ordförande Ewa Lassén, vice ordförande Mohammad Abedi, sekreterare Barbro Persson, vice sekreterare/kassaförvaltare Jan Konar, ledamot Marja-Kaisa Auvinen, ledamot Sofia Nyström, suppleant Jill Storry, suppleant Revisorer: Fredrik Boström, Folke Knutsson, Revisorssuppleant Birgitta Nilsson Sojka. Valberedning: Agneta Seger Mollén (sammankallande), Gunilla Martinez-Riqué, […]