Inlägg av admin

Protokoll styrelsemöte 2017-03-21

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Tisdagen den 21 mars 2017 Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Barbro Persson (kassaförvaltare) Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Norbert Lubenow (suppleant) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant) Ej närvarande: Mohammad R. Abedi (sekreterare) Sofia Frändberg (ledamot) §33. Styrelsens […]

Protokoll styrelsemöte 2016-10-27

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Torsdagen den 27 oktober 2016 Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Norbert Lubenow (suppleant) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant) Ej närvarande: Sofia Frändberg (ledamot) §36. Styrelsens […]

Protokoll styrelsemöte 2016-12-01

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Torsdagen den 1 december 2016 Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Barbro Persson (kassaförvaltare) Sofia Frändberg (ledamot) Norbert Lubenow (suppleant) Ej närvarande: Mohammad R. Abedi (sekreterare) Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant) §50 Styrelsens […]

Protokoll styrelsemöte 2016-09-30

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Fredagen den 30 september 2016 Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Sofia Frändberg (ledamot) Norbert Lubenow (suppleant) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant) Ej närvarande: Jill Storry (vice ordförande) §21. Styrelsens […]

Protokoll SLFTM årsmöte 2016-06-01 i Umeå

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM) Måndagen den 1 juni 2016, Umeå §1. Mötets öppnande. §2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes. §3. Sofia Nyström valdes till mötesordförande. §4. Fredrik Toss valdes till mötessekreterare. §5. Agneta Seger Molén och Birgitta Nilsson Sojka valdes till justeringspersoner. §6. Årsberättelsen 2015-2016 föredras […]

Protokoll styrelsemöte 2016-08-26

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Fredagen den 26 augusti 2016 Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Sofia Frändberg (ledamot) Norbert Lubenow (suppleant) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant) Ej närvarande: Jill Storry (vice ordförande) §7. Styrelsens […]

Protokoll styrelsemöte 2016-06-02

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöteför Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Torsdagen den 2 juni 2016, Umeå Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Norbert Lubenow (suppleant) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant) Ej närvarande: Sofia Frändberg (ledamot) §1. Styrelsens […]

Protokoll styrelsemöte 2016-05-17

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Tisdagen den 17 maj 2016 Deltagare: Lena Lyxe (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Sofia Nyström (ledamot) Emma Watz (ledamot) Norbert Lubenow (suppleant) Fredrik Toss (suppleant) Mötets öppnande och utseende av justeringsperson Emma justerar […]

Protokoll SFTM årsmöte 2016-06-01 i Umeå

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) Måndagen den 1 juni 2016, Umeå §1. Mötets öppnande. §2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes. §3. Jill Storry valdes till mötesordförande. §4. Emma Watz valdes till mötessekreterare. §5. Birgitta Nilsson Sojka och Agneta Seger Mollén valdes till justeringspersoner. §6. Jill Story redogjorde för […]

Protokoll styrelsemöte 2016-04-15

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Måndagen den 15 april 2016 Deltagare: Lena Lyxe (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Sofia Nyström (ledamot) Emma Watz (ledamot) Norbert Lubenow (suppleant) Fredrik Toss (suppleant) §XX. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. XXXX utses […]

Protokoll styrelsemöte 2015-05-17

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Måndagen den 17 maj 2016 Deltagare: Lena Lyxe (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Sofia Nyström (ledamot) Emma Watz (ledamot) Norbert Lubenow (suppleant) Fredrik Toss (suppleant) §XX. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. […]

Protokoll styrelsemöte 2015-04-24

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Tisdagen den 14 april 2015 Deltagare: Lena Lyxe (ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Jill Storry (ledamot) Emma Watz (ledamot) Sofia Nyström (suppleant) Norbert Lubenow (suppleant) Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM) Ej närvarande: Ewa Lassén (vice ordförande) §40. Styrelsens ordförande […]

Protokoll styrelsemöte 2015-06-08

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Måndagen den 08 juni 2015 Deltagare: Lena Lyxe (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Sofia Nyström (ledamot) Emma Watz (ledamot) Norbert Lubenow (suppleant) Fredrik Toss (suppleant) §59. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet […]

Arbetsmöte SFTM/SKI styrelse 2015-09-18

Minnesanteckningar fört vid gemensamt sammanträde av styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin med styrelsen för Svensk Klinisk Immunologisk Förening Stockholm, fredagen den 15 januari 2016 Deltagare: SFTM: Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Sofia Nyström (ledamot) Emma Watz (ledamot) Fredrik Toss (suppleant) SKI: Ola Winqvist […]