Inlägg av admin

Protokoll styrelsemöte 2019-04-29

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, onsdagen den 29 april 2019 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Åsa Johansson (ÅJ), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Marits (PM), ledamot […]

Protokoll styrelsemöte 2019-01-25

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, fredagen den 25 januari 2019, kl 09.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Linda Björkman (LB), ledamot Frånvarande: Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Olof Hultgren […]

Protokoll styrelsemöte 2018-11-23

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, fredagen den 23 november 2018, kl 08.30-09.30 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Marits (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Åsa Johansson (ÅJ), […]

Protokoll styrelsemöte 2018-09-19

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, onsdagen den 19 september 2018, kl 12.30-13.50 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Frånvarande: Per Marits (PM), ledamot Olof Hultgren […]

Protokoll styrelsemöte 2017-10-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, fredagen den 13 oktober 2017, kl 14.00-15.05 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Åsa Johansson (ÅJ), ledamot Linda Björkman (LB), […]

Protokoll styrelsemöte 2017-09-14

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, torsdagen den 14 september 2017, kl 13.00-14.15 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Ola Winqvist (OW), ledamot Åsa Johansson (ÅJ), […]

Protokoll styrelsemöte 2018-02-05

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, måndagen den 5 februari 2018, kl 10.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Ola Winqvist (OW), ledamot Åsa Johansson (ÅJ), […]

Protokoll styrelsemöte 2018-03-22

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, torsdagen den 22 mars 2018, kl 10.15-11.20 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Åsa Johansson (ÅJ), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), […]

Protokoll styrelsemöte 2018-04-24

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, tisdagen den 24 april 2018, kl 14.00-15.15 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Emma Watz (EW), suppleant Linda Björkman (LB), suppleant […]

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2017-08-30

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Uppsala, onsdagen den 30 augusti 2017, kl 12.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Ola Winqvist (OW), ledamot Åsa Johansson (ÅJ), ledamot Emma Watz […]

Protokoll styrelsemöte 2017-01-20

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Fredagen den 20 januari 2017 Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Sofia Frändberg (ledamot) Norbert Lubenow (suppleant) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant) §1. Styrelsens ordförande […]

Protokoll styrelsemöte 2017-06-26

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Måndagen den 26 juni 2017 Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Sofia Frändberg (ledamot) Norbert Lubenow (suppleant) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant) §59. Styrelsens ordförande Sofia […]

Protokoll styrelsemöte 2017-05-30

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Tisdagen den 30 maj 2017 Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Sofia Frändberg (ledamot) Norbert Lubenow (suppleant) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)   §59. Styrelsens ordförande […]

Protokoll styrelsemöte 2017-05-02

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Tisdagen den 2 maj 2017 Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Sofia Frändberg (ledamot) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant) Ej närvarande: Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Norbert Lubenow (suppleant) §46. Styrelsens […]

Protokoll styrelsemöte 2017-02-17

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin Fredagen den 17 februari 2017 Deltagare: Sofia Nyström (ordförande) Jill Storry (vice ordförande) Mohammad R. Abedi (sekreterare) Barbro Persson (kassaförvaltare) Emma Watz (ledamot och vice sekreterare) Norbert Lubenow (suppleant) Ej närvarande: Sofia Frändberg (ledamot) Miriam Hägglöf Erixon (suppleant) §17. Styrelsens ordförande […]