Inlägg av admin

Hemovigilans i Sverige 2016-2018

Sedan 2008 hanteras samtliga avvikelser i ett web-baserat system och databasen utgör original. Därför omfattar denna rapport huvudsakligen perioden 2016-2018. Hemovigilans i Sverige 2016-2018

Protokoll styrelsemöte 2017-12-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Styrelsemöte i Stockholm (SLS), onsdagen den 20 december 2017, kl 10.00-16.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Ola Winqvist (OW), ledamot […]

Protokoll styrelsemöte 2018-06-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, måndagen den 11 juni 2018, kl 10.00-11.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Martis (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg […]

Protokoll styrelsemöte 2019-06-17

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Skype/Telefonmöte, måndagen den 17 juni 2019, kl 09.30 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Martin L. Olsson (MO), ledamot Lillemor Skattum (LS), suppleant Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Nyström […]

Protokoll styrelsemöte 2018-10-15

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, måndagen den 15 oktober 2018, kl 12.30-13.15 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Per Marits (PM), ledamot Olof Hultgren (OH), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg (SF), […]

Protokoll styrelsemöte 2018-12-18

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, tisdagen den 18 december 2018, kl 13.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Marits (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Åsa Johansson (ÅJ), […]

Protokoll styrelsemöte 2019-03-01

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, fredagen den 1 mars 2019, kl 09.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Marits (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg […]

Protokoll styrelsemöte 2019-04-29

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, onsdagen den 29 april 2019 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Åsa Johansson (ÅJ), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Marits (PM), ledamot […]

Protokoll styrelsemöte 2019-01-25

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, fredagen den 25 januari 2019, kl 09.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Linda Björkman (LB), ledamot Frånvarande: Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Olof Hultgren […]

Protokoll styrelsemöte 2018-11-23

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, fredagen den 23 november 2018, kl 08.30-09.30 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Marits (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Åsa Johansson (ÅJ), […]

Protokoll styrelsemöte 2018-09-19

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, onsdagen den 19 september 2018, kl 12.30-13.50 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Frånvarande: Per Marits (PM), ledamot Olof Hultgren […]

Protokoll styrelsemöte 2017-10-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, fredagen den 13 oktober 2017, kl 14.00-15.05 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Åsa Johansson (ÅJ), ledamot Linda Björkman (LB), […]