Inlägg av admin

Erytrocyt- och trombocytimmunologi: Från serologi till molekylärbiologi. 4-8 november 2019, Lund

En 5-dagars kurs i Lund den 4-8 november 2019 om modern immunhematologi arrangerad av Jill Storry, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Jill Storry och Martin L. Olsson.

Kurs i Perinatal immunhematologi
14-15 nov 2019, Stockholm

Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central i kursinnehållet för prevention och diagnostik av tillstånden samt behandling […]

Kurser i Danmark

Flowcytometri Dato for kursus: 19-21 Februar 2019 Sted: Århus Universitet Delkursusleder: Bjarne Møller Email: bjamoell@rm.dk Mikrobiologisk donorscreening Dato for kursus: 21-23 Oktober 2019 Sted: Odense Universitetshospital Delkursusleder: Søren Lillevang Email: soren.lillevang@rsyd.dk Hæmoterapi og blodprodukter Dato for kursus: 4-7 November 2019 Sted: Aalborg Universitetshospital Delkursusleder: Kaspar Nielsen Email: k.nielsen@rn.dk

AABB Annual Meeting, October 19-22, 2019

The fields of transfusion medicine and cellular therapies are evolving. AABB invites you to join us for the 2019 AABB Annual Meeting as we imagine, discover, embrace and inspire what’s next for our fields. More information

Protokoll styrelsemöte 2017-12-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Styrelsemöte i Stockholm (SLS), onsdagen den 20 december 2017, kl 10.00-16.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Ola Winqvist (OW), ledamot […]

Protokoll styrelsemöte 2018-06-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, måndagen den 11 juni 2018, kl 10.00-11.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Martis (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg […]

Protokoll styrelsemöte 2019-06-17

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Skype/Telefonmöte, måndagen den 17 juni 2019, kl 09.30 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Martin L. Olsson (MO), ledamot Lillemor Skattum (LS), suppleant Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Nyström […]

Protokoll styrelsemöte 2018-10-15

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, måndagen den 15 oktober 2018, kl 12.30-13.15 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Per Marits (PM), ledamot Olof Hultgren (OH), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg (SF), […]

Protokoll styrelsemöte 2018-12-18

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, tisdagen den 18 december 2018, kl 13.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Marits (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Åsa Johansson (ÅJ), […]

Protokoll styrelsemöte 2019-03-01

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, fredagen den 1 mars 2019, kl 09.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Marits (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg […]

Protokoll styrelsemöte 2019-04-29

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, onsdagen den 29 april 2019 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Åsa Johansson (ÅJ), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Marits (PM), ledamot […]