Inlägg av admin

KITM vårmöte 2019 i Örebro 21-22 maj

Foto: Bergslagsbild Välkomna till Örebro och 2019 års Vårmöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin! Mötet inleds med Årsmötet under förmiddagen tisdagen den 21 maj, därefter går vårmötet av stapeln från lunch till lunch på onsdagen den 22 maj. Mötet hålls på Conventum i Örebro. ST-läkarna har särskilt program måndagen den 20 maj, […]

Utlysning av KITM resestipendium 2019

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin har nöjet att dela ut ett eller flera resestipendier om tillsammans 20000 kr för 2019. Stipendium kan sökas för aktivt deltagande i internationell kongress med relevans för ämnesområdet klinisk immunologi och transfusionsmedicin, för att täcka kostnader för deltagande och resor. Stipendiet kan sökas av medlem i Svensk Förening för […]

Kurser i Danmark

Flowcytometri Dato for kursus: 19-21 Februar 2019 Sted: Århus Universitet Delkursusleder: Bjarne Møller Email: bjamoell@rm.dk Mikrobiologisk donorscreening Dato for kursus: 21-23 Oktober 2019 Sted: Odense Universitetshospital Delkursusleder: Søren Lillevang Email: soren.lillevang@rsyd.dk Hæmoterapi og blodprodukter Dato for kursus: 4-7 November 2019 Sted: Aalborg Universitetshospital Delkursusleder: Kaspar Nielsen Email: k.nielsen@rn.dk

Erytrocyt- och trombocytimmunologi: Från serologi till molekylärbiologi. 4-8 november 2019, Lund

En 5-dagars kurs i Lund den 4-8 november 2019 om modern immunhematologi arrangerad av Jill Storry, Jens Kjeldsen-Kragh, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Martin L. Olsson.

Kurs i Perinatal immunhematologi
14-15 nov 2019, Stockholm

Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central i kursinnehållet för prevention och diagnostik av tillstånden samt behandling […]

Blodverksamheten i Sverige 2017 (v. 2.0)

Våren 2017 beslutade SFTM och Svenska Blodalliansen, SweBA, att arbetsgruppen för kartläggningen av Sveriges blodförsörjning skulle överföras till SweBA som en undergrupp till IT-utskottet. Blodverksamheten i Sverige 2017

Protokoll styrelsemöte 2017-12-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Styrelsemöte i Stockholm (SLS), onsdagen den 20 december 2017, kl 10.00-16.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Ola Winqvist (OW), ledamot […]

Protokoll styrelsemöte 2018-06-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, måndagen den 11 juni 2018, kl 10.00-11.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Martis (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg […]

Protokoll styrelsemöte 2018-10-15

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, måndagen den 15 oktober 2018, kl 12.30-13.15 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Per Marits (PM), ledamot Olof Hultgren (OH), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg (SF), […]

Protokoll styrelsemöte 2018-11-23

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, fredagen den 23 november 2018, kl 08.30-09.30 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Marits (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Åsa Johansson (ÅJ), […]

Protokoll styrelsemöte 2018-09-19

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, onsdagen den 19 september 2018, kl 12.30-13.50 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Frånvarande: Per Marits (PM), ledamot Olof Hultgren […]