Laboratoriediagnostik av ANA, anti-ENA och anti-dsDNA

  • Syftet med nationella riktlinjer är att nomenklatur och kvalitet ska vara jämförbara över hela landet.

    I takt med att nya analysmetoder kommer har nomenklaturen för ANA och anti-ENA blivit alltmer flytande. Det är av stor vikt att vi är överens om vad som avses med begreppet ANA eftersom det har betydelse för att säkrare kunna sätta korrekt diagnos, såsom t.ex. SLE. ANA-bestämning rekommenderas framförallt vid misstanke om SLE, systemisk skleros, dermato-/polymyosit, Sjögrens syndrom, mixed connective tissue disease, juvenil idiopatisk artrit (JIA) och autoimmun leversjukdom.

    Dessa riktlinjer är en revidering av tidigare version från 2007-05-10 från referensgruppen i klinisk immunologi. Riktlinjerna har utarbetats av en ANA-referensgrupp på uppdrag av svensk klinisk immunologisk förening. Denna referensgrupp har utgjorts av den svenska EASI-gruppen (European Antibody Standardisation Initiative).  

    Ladda ned riktlinjer här