Åhörarkopior från ST-kursen:
Allergi och Autoimmunitet: Laboratoriediagnostik
Oktober 2016

How does methodology influence autoantibody test results?
Johan Rönnelid

Diagnostic and prognostic serological analyses in RA
Johan Rönnelid

Analyser av biologiska läkemedel (med fokus på anti-TNF antikroppar)
Per Marits

Immunologisk monitorering av biologisk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom
Michael Eberhardson

Autoimmun encefalit
Rayomand Press

Autoimmuna leversjukdomar
Stergios Kechagias och Lotta Dahle

Analys av anti-neuronala antikroppar: När, var, hur ?
Clas Malmeström

Blåsdermatoser
Kerstin Elvin

CD-sens funktionellt allergitest: När, var, hur?
Anna Nopp

Födoämnesallergi: Klinik och diagnostik
Caroline Nilsson

Immunologiska mekanismer vid allergi
Maria Jenmalm

Klinik och diagnostik vid anafylaxi och mastocytos
Theo Gülen

Kvalitetssäkring i laboratoriediagnostik
Kerstin Elvin

Autoimmunity and diabetes
Ola Winqvist

Organ specifik autoimmunitet II
Ola Winqvist

Allergiprevention
Lars Gottberg

Klinik och diagnostik av SLE och APS
Elisabet Svenungsson

United airways: Rinit och astma hos vuxna
Pär Gyllfors

SSA/SSB antikroppar och kongenitalt AV block
Marie Wahren-Herlenius

Vaskuliter: Klinik och diagnostik
Mårten Segelmark

Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering

SWEDAC: Mätosäkerhet

SWEDAC: Interna och externa kontroller

SWEDAC: Validering/verifiering av kvantitativa och kvalitativa metoder – Vägledning

SWEDAC: Flexibel ackreditering för laboratorier