Remiss: Immunhematologi, Handbok för blodverksamhet

Vi i författargruppen välkomnar nu synpunkter på den text som ska ersätta avsnitten Blodgruppering, Erytrocytantikroppsidentifiering och Förenlighetsprövning inom området Immunhematologi.

Synpunkter lämnas till Jill.Storry@skane.se senast fredagen den 24 oktober.

Remiss: Immunhematologi, Handbok för blodverksamhet

Bilagor