Nationell statistik 2020

SweBA har publicerat ”Blodverksamheten i Sverige 2020”, dvs den nationella statistiken.

Kortfattat, under den senaste 5-årsperioden har

  • antalet aktiva givare sjunkit med ca 11%.
  • antalet nyanmälda personer har minskat med 3%
  • antalet helblodsgivningar har sjunkit med ca 19%, antalet plasmafereser med 25% och antalet trombocytafereser minskat med 9%
  • antalet erytrocytransfusioner har fortsatt minska även så plasmatransfusionerna. Antalet trombocyttransfusioner kvarstår i stort oförändrat.
  • mängden plasma som levereras till läkemedelsframställning minskar fortfarande.

Läs mer på SweBAs hemsidan