Kurs: The complement system – from biology to clinical applications, 6-9 Oct 2020, Lund

Denna kurs ger ett både fördjupat och brett perspektiv på komplementsystemet och riktar sig framför allt till ST-läkare och specialister i Klinisk immunologi och transfusionsmedicin men även läkare inom andra specialiteter där kunskap om komplementsystemet är viktig. Den är också lämplig för doktorander och forskare inom ämnet.

Startdatum: 6 oktober 2020
Slutdatum: 9 oktober 2020
Sista anmälningsdatum: 13 september 2020
Kursplats: Kursen ges vid Lunds Universitet, Inst. för Laboratoriemedicin.

Mer information