Hemovigilans i Sverige 2016-2018

Sedan 2008 hanteras samtliga avvikelser i ett web-baserat system och databasen utgör original. Därför omfattar denna rapport huvudsakligen perioden 2016-2018.

Hemovigilans i Sverige 2016-2018