Föreläsningen om ”COVID-19 Konvalescensplam”

Stella Larsson och Rui Da Silva-Rodriques kommer att berätta om erfarenheter som man samlade i Stockholm kring projektet att tillhandahåller konvalescensplasma till COVID-19 patienter.

Datum och tid:
Torsdag den 22 oktober
kl 12.00 – 13.00 med tid för frågor efteråt

Föreläsningen ges digitalt på

https://uu-se.zoom.us/j/63166433612?from=msft

Passcode: 668048