Blodverksamheten i Sverige 2019

Årets upplaga av nationell statistik ”Blodverksamheten i Sverige 2019” är nu publicerat på SweBAs hemsida sweba.se (se under Dokument) samt här på KITM.se.

Kartläggningen har gjorts genom samlande av data från alla blodverksamheter via sk. uppgiftslämnare, som har fått utbildning och instruktioner att ta fram rätt data från ProSang eller något annat system som används.

Statistiksamling är viktigt, eftersom det inte finns något annat sätt att ta fram data som årligen ska rapporteras från Sverige till EQDM (The European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care) och WHO. Statistiken används även i flera andra sammanhang.

Vi tackar därför alla som har bidragit till uppgifterna samt givit resurser till den här viktiga uppgiften.

Sprid rapporten gärna inom din organisation och fundera gärna även hur ni kan använda materialet. Det är möjligt för verksamheterna att göra jämförelser s.k. benchmarking på alla nivåer dvs region, sjukvårdsregion och nationellt. Vi tar gärna emot förslag på områden som är intressanta.

Uppsala den 21 april 2020

Marja-Kaisa Auvinen och Rut Norda
(För Arbetsgruppen för statistik)
.

Blodverksamheten i Sverige 2019